Het gaat om twee projecten in het kader van Leader Midden-West-Vlaanderen, veertien projecten in het kader van Leader Westhoek en vier PDPO-projecten (Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling) onder de maatregel Omgevingskwaliteit.
...

Het gaat om twee projecten in het kader van Leader Midden-West-Vlaanderen, veertien projecten in het kader van Leader Westhoek en vier PDPO-projecten (Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling) onder de maatregel Omgevingskwaliteit. Leader Westhoek, dat de landbouwsector in de Westhoek ondersteunt, keurde veertien nieuwe projecten goed die kunnen rekenen op een steun van samen 453.725,34 euro. De projecten op een rij:- Met het project 'Dureau' wil Stad Poperinge landbouwers gezuiverd afvalwater aanbieden om hun velden te irrigeren in tijden van droogte. Kostprijs: 230.600 euro, krijgt 69.180 euro steun.- Om het rendement van de pootgoedteelt te verhogen, willen Inagro, Vives en de coöperatie Pocowest ethyleen gebruiken bij het bewaren om zo het stengelaantal te verhogen. Kostprijs: 78.500 euro, krijgt 39.250 euro steun.- 'Lokaalmarkt Ieper' organiseert een lokale, overdekte boerenmarkt met bar en kinderatelier in Ieper. Kostprijs: 49.900 euro, krijgt 32.435 euro steun.- Met 'Naar een duurzame wijnbouw' wil de gemeente Heuvelland het wijnproces van 10 samenwerkende wijnboeren verduurzamen. Kostprijs: 76.000 euro, krijgt 49.400 euro steun.- Adam Verstraete wil lokale brouwgerst telen om er zijn bieren mee te brouwen. Kostprijs: 76.100 euro, krijgt 49.465 euro steun.- Een aantal biotelers uit de Westhoek willen samen met maatwerkbedrijven nieuwe, goed bewaarbare voedingsproducten maken op basis van tijdelijke productieoverschotten. Kostprijs: 32.389,26 euro, krijgt 23.010 euro steun.- Inagro en Bioforum willen voor biolandbouwers een lerend netwerk opstarten en de afzetkansen voor grotere volumes verkennen. Kostprijs: 76.275 euro, krijgt 38.137,51 euro steun.- 'Liaison Heuvelland' wil de Slowfoodgedachte initiëren door de landbouwer, horecaondernemer en consument te verbinden met elkaar. - 'Chocolatnanny' uit Poelkapelle staat voor chocoladeworkshops met extra aandacht voor mensen met een beperking. Kostprijs 48.539 euro; krijgt 24.269,50 euro steun.- Landbouwer Filip Billiet uit Alveringem wil het bestaande landbouwbedrijf 'Nabij de Zomerlinde' uitbreiden met een kleinschalig aanbod van zorg voor senioren. Kostprijs 31.913,95 euro, krijgt 20.744,07 euro steun.- Landbouwer Tom Maes wil in Kortemark het klassiek landbouwbedrijf omvormen tot zorgboerderij waar de focus ligt op mensen met een beperking. Kostprijs: 60.550 euro; krijgt 39.357,50 euro steun.- Huize Rozenwingerd wil hun gerenoveerde boerderij nabij Wulpen open stellen voor bijvoorbeeld bakateliers, creatieve workshops, een belevingspad of een kunsttentoonstelling. Kostprijs: 49.829,63 euro, krijgt 32.389,26 euro steun.- OCMW Ieper wil via participatie en samenwerking een lokaal buurtpunt vorm geven met focus op rechtenverkenning en het voorkomen van onderbescherming.- Het project Westhoek, De Nieuwe Wereld 2.0 is het vervolg op de vorige regiomarketingcampagne. De Dienstverlenende vereniging Westhoek wil jongeren triggeren om te wonen, te ondernemen en te werken in de Westhoek. De focus ligt op online adverteren via verschillende sociale mediakanalen. Kostprijs: 143.000 euro; krijgt 57.200 euro steun. Leader Midden-West-Vlaanderen keurde twee projecten goed voor een steun van samen 48.452,94 euro. - Met het project 'Sociale cohesie op locatie' zet de gemeente Ruiselede met een mobiele evenemententruck in op ontmoetingsmomenten in straten, wijken en buurten. Kostprijs 115.009, 81 euro, krijgt 3.452,94 euro steun.- Met 'Verwindo: het venster van de consument naar de toekomstige varkenshouderij' wil de familie Vergote, ook uit Ruiselede, een belevingsboerderij uitbouwen. Door een samenwerking met Vives en andere partners worden lespakketten, teambuildingactiviteiten, kookworkshops,... uitgewerkt. Kostprijs: 90.000 euro, krijgt 45.000 euro steun.'Leader' is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil de leefbaarheid op het platteland in de 'Leadergebieden' verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen. In West-Vlaanderen zijn twee leadergebieden: de 'Westhoek' (18 gemeenten) en 'Midden-West-Vlaanderen' (14 gemeenten). Via een nieuwe oproep gaan de plaatselijke Leadergroepen 'Westhoek' en 'Midden-West-Vlaanderen' op zoek naar nieuwe plattelandsprojecten die ondersteund kunnen worden. Organisaties, verenigingen en lokale besturen met een innoverend en uitdagend projectidee kunnen hun aanvraag indienen tot en met 1 oktober 2020 via plattelandsloket@west-vlaanderen.be.De vier PDPO-projecten zijn goedgekeurd onder de maatregel 'Omgevingskwaliteit', met als doel het versterken van de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het West-Vlaamse platteland door investeringen of samenwerkingen. De aanvragers ontvangen samen een steun van 289.168,61 euro.- Inagro, het provinciaal kenniscentrum voor land- en tuinbouw (Beitem) wil in samenwerking met hogeschool Vives bodems veerkrachtiger maken door ondernemers inzicht te geven in de huidige toestand en de evolutie van hun percelen. - 'Iedereen Boer' zet in op landbouweducatieve acties waar beleving en authenticiteit voorop staan. Via een begeleidingsmodel willen de agentschappen Inagro en Westtoer de landbouwpartners verder professionaliseren tot creatieve toeristisch-recreatieve ondernemers. - OC Bampoele in Krombeke kan rekenen op steun voor een grondige herindeling en renovatie van hun site, wat moet leiden tot betere ruimtes voor de verenigingen, een winkel en voldoende ontmoetingsplaats.- Ontmoetingscentrum (OC) De Potyze is een voormalig schoolgebouw dat zal gerenoveerd worden zodat het voldoet aan de hedendaagse normen en tegelijk multifunctioneel zal ingezet worden. Het moet een buurthuis zijn dat mensen samenbrengt en een impuls geeft aan het leven in de buurt.Inmiddels is er al een nieuwe oproep gelanceerd voor plattelandsprojecten. Geïnteresseerden kunnen meer info vinden op de website of contact opnemen via plattelandsloket@west-vlaanderen.be. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 1 september 2020 om 12 uur.