Alle kustgemeenten hebben een tweedeverblijfstaks, maar het initiatief van TWERES is enkel gericht tegen de drie gemeenten die geen aanvullende personenbelasting heffen (De Panne, Koksijde en Knokke-Heist) of die geleidelijk willen afschaffen (Middelkerke). "De fiscale praktijk om een tweedeverblijfstaks te heffen, maar geen aanvullende personenbelasting, is al in hoger beroep door de rechtspraak veroordeeld, want in strijd met het gelijkheidsbeginsel", zegt voorzitter Marie-Anne Coninsx.
...

Alle kustgemeenten hebben een tweedeverblijfstaks, maar het initiatief van TWERES is enkel gericht tegen de drie gemeenten die geen aanvullende personenbelasting heffen (De Panne, Koksijde en Knokke-Heist) of die geleidelijk willen afschaffen (Middelkerke). "De fiscale praktijk om een tweedeverblijfstaks te heffen, maar geen aanvullende personenbelasting, is al in hoger beroep door de rechtspraak veroordeeld, want in strijd met het gelijkheidsbeginsel", zegt voorzitter Marie-Anne Coninsx. "In principe streeft TWERES altijd naar een constructieve dialoog en samenwerking met lokale besturen. In deze vier kustgemeenten echter hebben eerdere pogingen van tweedeverblijvers om tot overleg te komen, helaas niet tot resultaten geleid. Ondanks de rechterlijke afkeuring hebben de lokale besturen in hun belastingreglementen voor de periode 2020-2025 opnieuw beslist hun gemeentekas bijna volledig op de rug van tweedeverblijvers te spijzen.""Arresten van het Gentse Hof van beroep hebben klaar en duidelijk de onwettigheid van de discriminerende belastingpraktijken vastgesteld" aldus Marie-Anne Coninsx. "Toch stellen De Panne, Koksijde en Knokke-Heist hun ingeschreven inwoners opnieuw vrij van aanvullende personenbelasting. Ook in Middelkerke wordt die aanvullende personenbelasting progressief tegen 2024 tot nul euro herleid. De belasting op tweede verblijven wordt aan de andere kant substantieel verhoogd.""Met de oprichting van de vzw TWERES wilden de initiatiefnemers ijveren voor een betere integratie van de tweedeverblijvers, zeker in gemeenten waar zij heel talrijk zijn. Enkele gemeentebesturen lieten al weten dat ze openstaan voor dialoog en samenwerking. In Bredene startte TWERES samen met burgemeester Steve Vandenberghe een eerste pilootproject op. Een onderdeel daarvan is de creatie van een inspraakorgaan. De vereniging heeft ook oog voor campingbewoners en in het bijzonder voor eigenaars van stacaravans en recreatiewoningen. De huidige regelgeving biedt namelijk bijzonder weinig bescherming voor de vaak aanzienlijke investeringen van deze eigenaars in hun tweede thuis.""Als belangenvereniging wil TWERES daarnaast ook haar leden verdedigen op plaatsen waar tweedeverblijvers op een onrechtvaardige manier worden behandeld. Gezien de precedenten in de rechtspraak is de kans op een succesvolle betwisting van de belasting op tweede verblijven in de vier vermelde kustgemeenten vandaag erg groot. Als de rechtbank de belasting onwettig verklaart, wordt de gemeente, naast de terugbetaling van de belasting, ook veroordeeld tot de gerechtskosten. De belastingplichtige recupereert in geval van succes dus altijd minstens een deel van de kosten", klinkt het bij TWERES.De vereniging biedt nu aan eigenaars van tweede verblijven in De Panne, Knokke-Heist, Koksijde en Middelkerke aan om de volledige afwikkeling van de procedure op zich te nemen, in samenwerking met de bekende Kortrijkse topadvocaat in fiscale geschillen Pieter Dewaele. Eigenaars hoeven enkel via een online loket op de TWERES-website de nodige documenten te uploaden en een forfaitair bedrag te storten dat alle kosten dekt, vanaf de neerlegging van het bezwaarschrift tot en met een eventuele procedure voor het Hof van Beroep. In geval van succes krijgt de eigenaar niet enkel het integraal bedrag van de betwiste belasting, maar ook de gerechtskosten terugbetaald.""De actie blijft niet beperkt tot de lopende aanslag van 2020, maar gaat door in de volgende jaren", zegt Marie-Anne Coninsx. "Tegelijk met deze actie zoekt TWERES naar andere wegen om op lange termijn een einde te stellen aan de discriminatoire belasting in de vier genoemde kustgemeenten. Gedacht wordt aan juridische wegen om de belastingreglementen zelf aan te vechten. Ook zal politieke druk worden uitgeoefend op diverse bestuursniveaus, zowel lokaal, provinciaal, regionaal als federaal."