"Het is inderdaad zo dat Aquafin nv en de stad Ieper een gescheiden rioleringsstelsel willen aanleggen in de Diksmuidseweg of de doortocht van Boezinge. We voorzien de werken tussen beide kruispunten met de Randweg en enkele aansluitingen van zijstraten. Omdat...

"Het is inderdaad zo dat Aquafin nv en de stad Ieper een gescheiden rioleringsstelsel willen aanleggen in de Diksmuidseweg of de doortocht van Boezinge. We voorzien de werken tussen beide kruispunten met de Randweg en enkele aansluitingen van zijstraten. Omdat deze werken zo ingrijpend zijn, heeft het stadsbestuur beslist om van de gelegenheid gebruik te maken om ook de bovenbouw, voetpaden, parkeerstroken en rijbaan te optimaliseren", licht schepen van Openbare Werken Ives Goudeseune (SP.A) toe."Op 28 februari was er een eerste bewonersvergadering waarbij een aantal doorsnedes werden voorgesteld. Bijna 400 enquêtes werden ingevuld, waarvan bijna 36 % door bewoners van de Diksmuidseweg en 58 % van bewoners van een andere Boezingse straat. Een kleine 7 % niet-Boezingenaars vulde ook de rondvraag in omdat ze vaak door Boezinge rijden, er werken of er vaak komen. Uit de rondvraag hebben we ook nog geleerd dat 35 % vindt dat de voetpaden in slechte staat zijn. 82 % vindt dat fietsen niet veilig is, dat wagens te snel rijden (63 %) en bijna driekwart oordeelt dat de bolle kasseien het grootste probleem vormen. Het ontwerpplan wordt voorgesteld op maandag 21 oktober tussen 18 en 20 uur in de refter van de school, ingang via Diksmuidseweg", laat schepen Goudeseune tot besluit weten. (RLa)