"Het is inderdaad zo dat Aquafin nv en de stad Ieper een gescheiden rioleringsstelsel willen aanleggen in de Diksmuidseweg of de doortocht van Boezinge. We voorzien de werken tussen beide kruispunten met de Randweg en enkele aansluitingen van zijstraten. Omdat...