Het komt erop neer dat de kinderen voor 10 euro kunnen komen knutselen ten voordele van de vzw Victor, die in West-Vlaanderen ambulante mobiele opvoedingsondersteuning biedt aan personen met autisme en hun gezin.
...