"De bomen moeten geveld worden omdat ze een gevaar vormen. Ze zouden kunnen omvallen. Dat vellen zou normaal gezien deze maand nog gebeuren, maar dit werd geregeld voor de coronacrisis. We hebben er nu nog geen uitsluitsel over."
...

"De bomen moeten geveld worden omdat ze een gevaar vormen. Ze zouden kunnen omvallen. Dat vellen zou normaal gezien deze maand nog gebeuren, maar dit werd geregeld voor de coronacrisis. We hebben er nu nog geen uitsluitsel over." Volgens schepen Vandenberghe is de visie van de stad dat als bomen geveld worden, er ook nieuwe geplant worden. "Op dezelfde plaats lukt dit echter niet. Ze zouden opnieuw ziek worden."De twee te vellen bomen staan elk aan een andere kant van de straat. "We onderzoeken nog of een deel van de parkeerstrook voor de kapel kan omgevormd worden tot groenzone om daar een nieuwe boom te planten", gaat schepen Vandenberghe verder. "De boom aan de kant van park Blommeghem kan niet heraangeplant worden omdat de groeiplaats daar helemaal niet voor geschikt is. De grond laat wortelgroei niet toe. Het boomgat dat in het voetpad zit, zal afgewerkt worden als voetpadzone."De schepen meldt dat alles nog in een breder perspectief moet gezien worden. "Normaal gesproken wordt er deze zomer nog een aanbesteding uitgeschreven voor een grote studie over park Blommeghem en bij uitbreiding de Van Belleghemdreef. Hierover moet een totaalvisie ontwikkeld worden.""We hebben nood aan een historisch beheersplan met zicht op het aantal en de soorten bomen, hoe we verwildering kunnen tegengaan en hoe we kunnen heraanleggen met behoud van historisch zicht. In de tussentijd zullen we een erkende boomverzorger inschakelen voor het behoud en de verzorging van de bomen." (EDB)