Twee West-Vlaamse woonzorgcentra op ‘zwarte lijst’ van Agentschap Zorg en Gezondheid

© Getty Images/Maskot
Olaf Verhaeghe

Twee West-Vlaamse woonzorgcentra – James Ensor in Oostende en Rusterloo in Beernem – staan op de zogenaamde ‘zwarte lijst’ van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat betekent dat de Zorginspectie de leefomstandigheden van de bewoners als ‘niet goed genoeg’ bestempelt. Vooral een gebrek aan verzorgend en verpleegkundig personeel speelt de woonzorgcentra op de lijst parten.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Zorginspectie houdt 13 woonzorgcentra en één groep met assistentiewoningen extra in de gaten. Allemaal duiken ze op op de zogenaamde ‘zwarte lijst’ van het Agentschap, wat betekent dat ze onder verhoogd toezicht staan.

In West-Vlaanderen gaat het om twee woonzorgcentra: James Ensor van de Orpea-groep in Oostende en wzc Rusterloo in Beernem. Die eerste kwamen recent nog in de media nadat een Franse onderzoeksjournalist wanpraktijken binnen Orpea aan het licht bracht.

Meerdere controles

Woonzorgcentra komen onder verhoogd toezicht als de Zorginspectie van de Vlaamse overheid oordeelt dat de leefomstandigheden van de bewoners niet aan de nodige standaarden voldoen. In zowat alle gevallen stelde de Zorginspectie een een tekort aan verzorgend en verpleegkundig personeel vast.

Daardoor krijgen de bewoners niet altijd de nodige zorg toegediend en duiken problemen op vlak van wonden of het toedienen van de juiste medicatie op. In een aantal woonzorgcentra was er volgens de Zorginspectie ook sprake van tekorten op vlak van opvolging van de dossiers en gebrekkige infrastructuur.

Erkenning kwijt of zelfs sluiten

Een concreet gevolg van een plekje op de zwarte lijst is dat de woonzorgcentra in kwestie vaker dan andere gecontroleerd worden. Zowel James Ensor als Rusterloo kregen in november 2021 voor het laatst bezoek van de inspectiediensten.

Als blijkt dat de voorzieningen de tekorten niet oplossen en er dus een gevaar blijft voor de gezondheid en het welbevinden van de bewoners, dan kan de erkenning van het woonzorgcentrum in kwestie worden ingetrokken. “Meestal is dat voor een periode van zes maanden, wat inhoudt dat de voorziening in die periode geen nieuwe bewoners mag opnemen”, duidt Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid.

Blijven de problemen aanslepen, dan hangt de woonzorgcentra een tijdelijke of zelfs definitieve sluiting boven het hoofd. Daarnaast kunnen eventueel ook boetes die kunnen oplopen tot 25.000 euro worden gegeven. Het doel van een eventuele sanctie is en blijft volgens Zorg en Gezondheid wel om de situatie voor de bewoners te verbeteren. “Een financiële sanctie kan, maar we moeten heel nauwgezet evalueren in welke gevallen dat opportuun is”, besluit Joris Moonens.

Eén voornemen tot intrekking

Voor één woonzorgcentrum in Antwerpen is er trouwens al een voornemen tot intrekking van de erkenning. Lozanahof, waar een 180-tal bewoners verblijven, staat al een tijdje op de zwarte lijst. Vooral de staat van het gebouw en het aantal personeelsleden baart de Zorginspectie en het Agentschap Zorg en Gezondheid grote zorgen. In West-Vlaanderen is er voorlopig geen sprake van dergelijke zware sancties voor woonzorgcentra.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.