In de loop van donderdagnamiddag -en avond hebben twee medewerkers van Daikin Europe in Oostende positief getest op het Covid 19-virus. "Beide medewerkers zijn met lichte symptomen thuis in ziekteverlof. Daikin heeft, op basis van een contactonderzoek, de personen die de voorbije periode met de twee geïnfecteerde medewerkers in nauw contact zijn geweest, op de hoogte gebracht, hen verzocht thuis te blijven en hen de nodige richtlijnen gegeven voor de komende period...

In de loop van donderdagnamiddag -en avond hebben twee medewerkers van Daikin Europe in Oostende positief getest op het Covid 19-virus. "Beide medewerkers zijn met lichte symptomen thuis in ziekteverlof. Daikin heeft, op basis van een contactonderzoek, de personen die de voorbije periode met de twee geïnfecteerde medewerkers in nauw contact zijn geweest, op de hoogte gebracht, hen verzocht thuis te blijven en hen de nodige richtlijnen gegeven voor de komende periode", zegt het bedrijf.De voorbije nacht de nacht heeft Daikin voor een grondige desinfectie van de betrokken zones gezorgd. Het bedrijf in warmtepompen, airco en klimaatregeling informeerde de bevoegde overheidsinstanties. De activiteiten in Oostende werden vandaag normaal verdergezet. Daikin in voorziet opvolging door de bedrijfsarts en haar team voor de medewerkers die thuis blijven en voor de meer kwetsbare groepen. Zij worden gevraagd preventief contact op te nemen met de bedrijfsarts en indien nodig thuis te blijven. Het bedrijf volgt de situatie voorts ook kort op en bekijkt vandaag eventuele verdere maatregelen. Als internationale onderneming, met roots in Japan, had Daikin al van bij de uitbraak in China een hele reeks uiteenlopende maatregelen genomen, zowel met betrekking tot reizen als tot voorlichtingsmaatregelen aangaande preventie van de verspreiding van het virus. Van bij aanvang hanteerde Daikin strenge regels voor zijn medewerkers, vooral met betrekking tot mensen die terugkeerden uit risicozones, en die werden op regelmatige basis geüpdated. Ook waren er strikte reisrichtlijnen in functie van de internationale landen-categorieën. Voor externe bezoekers voerde Daikin extra strenge maatregelen in om de kans op infecties zo klein mogelijk te houden. Daarnaast informeerde Daikin zijn medewerkers omtrent de gewenste hygiëne en voerde het bedrijf uiteenlopende maatregelen in, zoals bijvoorbeeld het verminderen van grote groepen op kleine ruimtes."Gezien het virus steeds meer prominent aanwezig is in België en het zich steeds meer aan het verspreiden is, was Daikin dan ook voorbereid voor het geval een daadwerkelijke besmetting zich in het bedrijf zou voordoen. Gezien de omvang van de organisatie en de exponentiële toename van het aantal besmettingen in ons land, waren positieve testen enkel een kwestie van tijd", zegt het bedrijf.(HH)