Bernice is er actief als vrijwilliger en als voorzitster van de familieraad. Karel is verantwoordelijke en coördinator van Link 58, de vzw die instaat voor vervoer van minder mobiele personen. De trofee die zij uit handen van de gouverneur mochten in ontvangst nemen, delen ze graag met de vele mensen die betrokken zijn binnen de werking van het woon-zorgcentrum (wzc).
...

Bernice is er actief als vrijwilliger en als voorzitster van de familieraad. Karel is verantwoordelijke en coördinator van Link 58, de vzw die instaat voor vervoer van minder mobiele personen. De trofee die zij uit handen van de gouverneur mochten in ontvangst nemen, delen ze graag met de vele mensen die betrokken zijn binnen de werking van het woon-zorgcentrum (wzc). "Als vrijwilliger heb ik een sterke verbondenheid met de bewoner wat resulteert in een deelname aan allerlei activiteiten", steekt Bernice van wal. "De komst van covid-19 zorgt voor heel wat beroering in onze contreien. Ons motto is om dat virusduiveltje buiten ons huis te houden. Mijn hulp bij de avondmaaltijden op de afdeling waar mijn vader woont, werd herleid tot enkel nog hulp bieden vanuit de gezamenlijke leefruimte en geen toegang meer tot de kamers. Het registreren en opvolgen van de verplichte coronamaatregelen is niet leuk maar noodzakelijk. De volgende stap is het verbod om nog logistieke hulp te mogen bieden op de afdeling. Positief is de zondagsmis voor de bewoner die dat wenst, daarbij mag ik wel meehelpen. De toffe namiddagen in de cafetaria waar op afspraak enkele familieleden samen met hun bewoner wekelijks een uurtje kunnen bijkletsen, wordt sterk gewaardeerd. Als voorzitter van de familieraad ken ik de meeste bewoners alsook heel wat families. Het doet deugd te zien hoe de bewoner opfleurt bij een babbeltje, een kaartje leggen en nog zoveel meer.""Soms zijn ze zo emotioneel en eenzaam, de meeste bewoners missen het sociale contact enorm, ze hebben heimwee naar de periode toen iedereen zomaar een bezoekje kon brengen op hun kamer, hun domein waar ze zich thuis voelen, thuis zijn! Maar er is veel begrip voor de moeilijke taak van de directie en alle medewerkers die zichzelf opofferen in deze stressvolle periode. We blikken vooruit naar een coronavrije maatschappij met in ons huis blije, lachende gezichtjes. Daar doen we het voor."Karel is beroepshalve verbonden aan het wzc. De invloed van covid-19 laat zich ook voelen binnen de dienst die hij coördineert maar biedt ook nieuwe uitdagingen. "In de beginperiode van de coronatijd stond ons team van Link 58 onder druk gezien er veel boekingen geannuleerd werden. Daardoor moesten wij onze werking aanpassen", zegt Karel. "Minder op de baan, maar met ruimte voor nieuwe uitdagingen voor onze medewerksters. Ons team werd in die eerste golf van besmettingen ingezet om steun te verlenen in de werking van het wzc. Het was een zeer hectische periode en deze nieuwe uitdagingen eiste van ons personeel aanpassingsvermogen." "Met de wil om ons zo in te zetten en met veel enthousiasme zijn we er in geslaagd om een meerwaarde te geven binnen de werking van het wzc. Zo konden wij het verzorgend personeel een beetje ontlasten want de omstandigheden vroegen veel van hen. Momenteel zetten wij ons in, samen met enkele vrijwilligers, in de bezoekersregeling binnen het wzc. Wij proberen iedereen de kans te geven om zo veel mogelijk, in veilige omstandigheden, bij de familie te kunnen zijn. Dit is niet altijd eenvoudig. Maar we kunnen meestal rekenen op veel begrip van de familieleden en we waarderen dit ten zeerste. Door samen te werken kunnen we deze crisis aan, daar zijn we rotsvast van overtuigd", besluit Karel Braekevelt. (JM)