De twee kleuters, elk uit een ander gezin, werden op Covid-19 getest, omdat minstens een van hun ouders het virus bleek te hebben. Ze hebben dus zo goed als zeker niet tijdens het boerderijkamp corona opgelopen. Om de privacy van de besmette personen te beschermen, wordt hun identiteit niet bekendgemaakt.
...

De twee kleuters, elk uit een ander gezin, werden op Covid-19 getest, omdat minstens een van hun ouders het virus bleek te hebben. Ze hebben dus zo goed als zeker niet tijdens het boerderijkamp corona opgelopen. Om de privacy van de besmette personen te beschermen, wordt hun identiteit niet bekendgemaakt.De leiding van de stedelijke kinderboerderij is samen met het stadsbestuur onmiddellijk in actie geschoten. Alle ouders van de kleuters die de voorbije week aan het bewuste boerderijkamp deelgenomen hebben, werden direct verwittigd. Enerzijds is er gevraagd om de kindjes gedurende twee weken in thuisquarantaine te houden en anderzijds om ze te laten testen op het coronavirus. De testen werden afgenomen vorige zaterdag tussen 17 en 18 uur in het Torhoutse triagecentrum in het Sint-Rembertziekenhuis. Om dat zo vlot mogelijk te laten verlopen, werden extra artsen en medewerkers opgeroepen.De resultaten zijn net bekend geraakt en gelukkig hebben noch de overige kleuters, noch de begeleiders het virus opgelopen. De twee besmette kindjes waren vorige vrijdag trouwens al niet meer op het kamp aanwezig, want het virus was de dag voordien in hun gezin vastgesteld."Zowel de ouders van de kinderen die positief testten, als de ouders van de andere kinderen die aan het kamp deelnamen, hebben snel en correct gereageerd", zegt schepen van Landbouw Hans Blomme. ''Op die manier kunnen we een verdere verspreiding van het virus indijken.''De individuele bezoekers aan de kinderboerderij en de kinderen uit het basisonderwijs die van een eigen boerderijkamp genoten, kwamen niet in contact met de kleuterbubbel. Toch staan het stadsbestuur en het team van de kinderboerderij uiteraard open voor alle vragen en bekommernissen."Wie kinderen heeft die deelnamen aan activiteiten op de kinderboerderij en zich eventueel zorgen maakt, kan contact met ons opnemen", zegt coördinator van de kinderboerderij Veerle Callebert. "Dat is mogelijk via ons telefoonnummer 050 21 67 03 of via mail naar kinderboerderij@torhout.be"