De tijdelijke afsluiting van de Keibergstraat heeft te maken met de waterbeheersingswerkzaamheden die de wijk Torhout-Oost en de zogenoemde Schilderswijk tegen overstromingen moeten beschermen. In de Sint-Jozefstraat is er dan weer een groot bouwproject van de Scholengroep Sint-Rembert aan de gang. Er werd wijselijk beslist om de verkeershinder als gevolg van de twee werven op elkaar af te stemmen.

Waterbeheersing en bouwproject

De Keibergstraat wordt voor alle verkeer - ook fietsers - afgesloten van dinsdag 2 tot en met vrijdag 12 juni. En de Sint-Jozefstraat gaat dicht van donderdag 28 mei tot en met vrijdag 12 juni, behalve tijdens de weekends en op feestdagen. Dan geldt even weer het eenrichtingsverkeer dat er nu al ettelijke maanden in voege is.

De eerste stap voor het beschermen van de wijk Torhout-Oost tegen wateroverlast startte met de aanleg van het bufferbekken aan de Kersouwkensstraat, het intussen bekende en geliefde speeldomein Torwoud. Na de realisatie van dat bekken werd de Gaverbeek vanaf de Kersouwkensstraat en de Groenhovestraat tot aan de Donaustraat verbreed om het overvloedige oppervlaktewater tijdig te kunnen verzamelen buiten de wijk.

De laatste fase van die werkzaamheden is de verbinding tussen de Donaustraat en de Keibergstraat. Dat project wordt momenteel uitgevoerd door aannemer Haezebrouck. Het gaat om een samenwerking tussen het stadsbestuur en de provincie West-Vlaanderen. In de Keibergstraat wordt tijdens de genoemde periode in de eerste helft van juni de rijweg opgebroken. Vandaar dat er geen verkeer mogelijk zal zijn.

Omleggingen voorzien, ook voor fietsers

In de Sint-Jozefstraat zit het bouwproject Pieter Behaeghel van de Scholengroep Sint-Rembert prima op schema. Er is een periode van veel leveringen in aantocht, die gepaard gaat met een strikte planning. De Keibergstraat is, onder meer vanaf de autosnelweg, de logische aanrijroute naar de bouwwerf. De eerste grote leveringen zijn gepland op donderdag 28 en vrijdag 29 mei en dus wordt vanaf dan de Sint-Jozefstraat volledig afgesloten in beide richtingen.

De bewoners van de Schilderswijk en de Keibergstraat ten zuiden van de werkzaamheden kunnen omrijden via de Hugo Verriestlaan. Bewoners ten noorden ervan doen dat via de rotonde met de E403-afritweg en de Bruggestraat.

Leerlingen die met de fiets naar school komen, kunnen tijdens de genoemde periode hun bestemming bereiken via de oude begraafplaats. Leerlingen die met de auto gebracht worden, dienen afgezet te worden op de zwembadparking. Alle andere fietsers rijden om via de Bruggestraat en de E403-afritweg, weliswaar een flinke trot.

De tijdelijke afsluiting van de Keibergstraat heeft te maken met de waterbeheersingswerkzaamheden die de wijk Torhout-Oost en de zogenoemde Schilderswijk tegen overstromingen moeten beschermen. In de Sint-Jozefstraat is er dan weer een groot bouwproject van de Scholengroep Sint-Rembert aan de gang. Er werd wijselijk beslist om de verkeershinder als gevolg van de twee werven op elkaar af te stemmen.De Keibergstraat wordt voor alle verkeer - ook fietsers - afgesloten van dinsdag 2 tot en met vrijdag 12 juni. En de Sint-Jozefstraat gaat dicht van donderdag 28 mei tot en met vrijdag 12 juni, behalve tijdens de weekends en op feestdagen. Dan geldt even weer het eenrichtingsverkeer dat er nu al ettelijke maanden in voege is.De eerste stap voor het beschermen van de wijk Torhout-Oost tegen wateroverlast startte met de aanleg van het bufferbekken aan de Kersouwkensstraat, het intussen bekende en geliefde speeldomein Torwoud. Na de realisatie van dat bekken werd de Gaverbeek vanaf de Kersouwkensstraat en de Groenhovestraat tot aan de Donaustraat verbreed om het overvloedige oppervlaktewater tijdig te kunnen verzamelen buiten de wijk.De laatste fase van die werkzaamheden is de verbinding tussen de Donaustraat en de Keibergstraat. Dat project wordt momenteel uitgevoerd door aannemer Haezebrouck. Het gaat om een samenwerking tussen het stadsbestuur en de provincie West-Vlaanderen. In de Keibergstraat wordt tijdens de genoemde periode in de eerste helft van juni de rijweg opgebroken. Vandaar dat er geen verkeer mogelijk zal zijn.In de Sint-Jozefstraat zit het bouwproject Pieter Behaeghel van de Scholengroep Sint-Rembert prima op schema. Er is een periode van veel leveringen in aantocht, die gepaard gaat met een strikte planning. De Keibergstraat is, onder meer vanaf de autosnelweg, de logische aanrijroute naar de bouwwerf. De eerste grote leveringen zijn gepland op donderdag 28 en vrijdag 29 mei en dus wordt vanaf dan de Sint-Jozefstraat volledig afgesloten in beide richtingen.De bewoners van de Schilderswijk en de Keibergstraat ten zuiden van de werkzaamheden kunnen omrijden via de Hugo Verriestlaan. Bewoners ten noorden ervan doen dat via de rotonde met de E403-afritweg en de Bruggestraat.Leerlingen die met de fiets naar school komen, kunnen tijdens de genoemde periode hun bestemming bereiken via de oude begraafplaats. Leerlingen die met de auto gebracht worden, dienen afgezet te worden op de zwembadparking. Alle andere fietsers rijden om via de Bruggestraat en de E403-afritweg, weliswaar een flinke trot.