Het betreft een initiatief van het expertisecentrum Inter, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen. Ze willen op die manier lokale besturen ondersteunen bij de uitwerking van hun toegankelijkheidsbeleid. Een toegankelijke gemeente is volgens de initiatiefnemers "een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen...