Roeselare wil alle inwoners, van welke leeftijd dan ook, de perfecte omgeving bezorgen. "De 58- tot 68-jarigen de zogenaamde medioren staan voor een nieuwe levensfase", verduidelijkt welzijnsschepen Filiep Bouckenooghe (Groen). "Hun pensioen is in aantocht of net aangebroken, de kinderen zijn ...

Roeselare wil alle inwoners, van welke leeftijd dan ook, de perfecte omgeving bezorgen. "De 58- tot 68-jarigen de zogenaamde medioren staan voor een nieuwe levensfase", verduidelijkt welzijnsschepen Filiep Bouckenooghe (Groen). "Hun pensioen is in aantocht of net aangebroken, de kinderen zijn het huis uit, maar tegelijkertijd staan ze paraat voor de zorg van hun kleinkinderen of eigen ouders. Deze generatie is ook wat zoekend naar een nieuwe tijdsinvulling, nieuwe contacten en zelfs een nieuwe woning. Ze zijn ouder dan jong, maar nog te jong om zich oud te voelen. Daarom willen we ons aanbod optimaal op hen afstemmen en via een enqûete willen we hun mening te weten komen."Tot 28 mei kunnen alle Roeselarenaren binnen deze leeftijdscategorie hun stem laten horen. "Op die manier geven we hen een stem in het beleid en gaan we met hen in dialoog." De stad krijgt hulp van de Vrije Universiteit Brussel en professor Dominique Verte, gespecialiseerd in de behoeften van senioren. De enquête zelf omhelst thema's als wonen, mobiliteit, vrijwilligerswerk digitalisering... Tijdens de zomervakantie worden de resultaten verwerkt en na een verdere bespreking met alle betrokken partijen, wordt een rapport opgesteld dat tijdens de volgende legislatuur kan gebruikt worden.De vragenlijst kan je online invullen, maar kan ook op papier ingediend worden in de dienstencentra van de stad, het stadhuis en het Welzijnshuis. (PVH)