De overeenkomst tussen de gemeente Deerlijk en Tuinhier Deerlijk en het huishoudelijk reglement kregen unanieme goedkeuring tijdens de jongste gemeenteraad. "Het inrichten van volkstuintjes was al opgenomen in het beleidsplan 2014-2019 uit de vorige legislatuur", verduidelijkt schepen van Groen Beheer Bert Schelfhout (Open VLD). "In september 2015 werd beslist om de gronden van de gemeente tussen de Tapuitstraat, Stationsstraat en Sint-Elooistraat, voor een periode van minstens 15 jaar te laten gebruiken voor volkstuinen en de zelfo...

De overeenkomst tussen de gemeente Deerlijk en Tuinhier Deerlijk en het huishoudelijk reglement kregen unanieme goedkeuring tijdens de jongste gemeenteraad. "Het inrichten van volkstuintjes was al opgenomen in het beleidsplan 2014-2019 uit de vorige legislatuur", verduidelijkt schepen van Groen Beheer Bert Schelfhout (Open VLD). "In september 2015 werd beslist om de gronden van de gemeente tussen de Tapuitstraat, Stationsstraat en Sint-Elooistraat, voor een periode van minstens 15 jaar te laten gebruiken voor volkstuinen en de zelfoogstboerderij CSA. Die gronden behoorden tot de heerlijkheid Overackere, vandaar de naam Overakker."Het volkstuinpark heeft een oppervlakte van 9.352m². Er is ruimte voor 64 perceeltjes. Die kunnen gehuurd worden voor 60 euro per jaar met een borg van 100 euro. Inwoners van Deerlijk krijgen voorrang.De gemeente zelf richt het volkstuinpark in. "Concreet is dat het optrekken van een gebouw met berging en lockers, keuken en sanitair, twee steenputten met handpompen, de paden en de parking", somt schepen Schelfhout op. "Op het grote perceel is er behalve de zone voor volkstuinen ook een ecologische zone met een poel, een speelzone en een boomgaard. De inrichting is in samenwerking met de provincie."Tuinhier staat in voor het beheer. "We zijn ervan overtuigd dat het in goede handen is bij Jan Desimpelaere en zijn medewerkers. Tuinhier heeft het recht om bij eigen activiteiten gebruik te maken van het volledige volkstuinpark maar niet exclusief. Het moet wel voor het publiek toegankelijk blijven. Een gedeelte van het tuinhuis, meer specifiek de keuken en het sanitair, moet ook toegankelijk zijn voor het CSA-project."De gebruiksovereenkomst gaat in op 20 april 2019 en eindigt op 31 oktober 2030. Later kan nog een nieuwe overeenkomst komen. Elk jaar is er bovendien een overlegmoment om de samenwerking te evalueren en bij te sturen waar nodig. Tuinhier zal alles als een goede huisvader onderhouden en instaan voor het toezicht ervan. Qua onderhoud verzorgt Tuinhier voor de volkstuintjes zelf, ook op eventuele leegstaande percelen, de compostbakken, de toekomstige serre, het snoeien van klein fruit en fruitbomen en het knotten van de wilgen om de vijf jaar, net als de nodige onderhoudswerken en herstellingen."De voorbereidende werken zijn volop aan de gang. In het verlengde van het volkstuinpark ligt de zelfoogstboerderij, die wordt uitgebaat wordt door de kinderboerderij Bokkeslot. "Er zal kruisbestuiving zijn van mensen met groene vingers. Op mooie zomerdagen zal de site een oase zijn van ontmoeting, werk en ontspanning", weet schepen Bert Schelfhout. (DRD)