https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Trouwen wordt mogelijk in en rond De Sceure

Er kan zowel binnen in De Sceure zelf als buiten getrouwd worden. © RVL
Redactie KW

Door de coronamaatregelen rond huwelijken en de verhuis van het gemeentehuis naar de gebouwen van De Sceure moest er gezocht worden naar een alternatieve locatie om huwelijken te voltrekken. Zowel in het gemeentehuis in de Kasteelstraat 39 als in De Sceure kunnen nu huwelijken voltrokken worden. Naast dit punt staan op de agenda van de gemeenteraad in De Sceure op woensdag 23 september om 19.30 uur nog enkele andere te behandelen punten.

Het voltrekken van de huwelijken kan zowel binnen als buiten De Sceure. Voorlopig kan er getrouwd worden in de kleine zaal maar na de verhuis zal dit in de nieuwe trouwzaal op de eerste verdieping zijn. Er kan ook buiten gehuwd worden op het domein van De Sceure. Dit gebeurt op het terras naast de kleine zaal.

Wie wenst te trouwen in De Sceure, dient wel rekening te houden met enkele voorwaarden. Zo moet de gewenste locatie vermeld worden bij de huwelijksaangifte en de buitenlocatie gebruiken kan enkel bij droog weer. Bij regen of wisselvallig weer wordt het huwelijk voltrokken in De Sceure zelf.

Herstellingswerken kerken

Er wordt akte genomen van de budgetten en -wijzigingen van de drie kerkfabrieken. Er zijn twee nieuwe investeringstoelagen. Voor de Sint-Rictrudiskerk in Woesten gaat het om grote herstellingswerken, fase 0 buitenschrijnwerk en fase 2 daken, uitgevoerd in 2019. Het dossier werd ingediend bij Erfgoed voor het bekomen van toelagen, maar dat zal niet in 2021 zijn.

Normaal zou het bedrag opgevraagd worden bij de gemeente in 2020, maar omdat ze daar niet voorzien waren en een budgetwijziging van de kerkfabriek in 2020 een budgetwijziging van de gemeente veroorzaakt, wordt het verschoven naar 2021. De Sint-Martinuskerk in Westvleteren krijgt een nieuwe bliksemafleidingsinstallatie, worden de brandglasramen en de wandbepleistering van het hoogkoor gerestaureerd.

Verkoop pastoriewoning

Na het doorlopen van de verkoopprocedure voor de pastoriewoning in Oostvleteren besliste het schepencollege tot toewijzing van de verkoop van de pastoriewoning in Oostvleteren, Martin Vandwynckelstraat 5. Het hoogste regelmatig uitgebrachte bod bedroeg 333.000 euro. De schattingsprijs (minimale verkoopprijs) was bepaald op 275.000 euro. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de toewijzing.

Parkeerperikelen tweesporenpad

In de Milieuraad vielen regelmatig opmerkingen te horen over het feit dat bezoekers van De Zonnegloed hun wagen parkeren langs het tweesporenpad. Het schepencollege besliste onlangs dat daar zeker niet meer mag geparkeerd worden. Het brengt ook doorgaand verkeer, landbouw en bussen, in de problemen.

“Het is niet de taak van de gemeente om voor parking in te staan. We zullen De Zonnegloed daarop wijzen en eventueel borden plaatsen (politiereglement)”, zegt burgemeester Stephan Mourisse (LVP). Ondertussen werden er borden geplaatst als tijdelijke maatregel, tot eind september. Het voorstel is nu om dit permanent te maken via een aanvullend verkeersreglement.

Verlies verenigingen door corona

Vleteren kreeg 5.429 euro van de Vlaamse overheid voor armoedebestrijding, en een noodsubsidie voor jeugd, sport en cultuur. Via een bevraging peilt het gemeentebestuur naar de noden en extra kosten die door Covid-19 bij de verenigingen in Vleteren zijn ontstaan.

Op basis van het resultaat zal het schepencollege nog een extra subsidie verdelen bovenop de extra 30 procent, mits het aantonen van de effectieve meerkosten; met in totaal een maximum van 50 procent van de werkelijke extra gemaakte kosten. De aanvragen dienen binnen te zijn tegen eind november, de subsidies per vereniging worden dan bepaald met verdeelsleutel volgens ontvangen en aanvaarde aanvragen.

Het schepencollege speelt met het idee om deze beide subsidies te combineren en te werken met een systeem van aankoopbonnen van 15 euro, aan te wenden bij de plaatselijke handelaars (UNIZO-bon). Deze zijn bedoeld voor een specifieke doelgroep: leefloongerechtigden, mensen in budgettering en rechthebbenden verhoogde tegemoetkoming (ongeveer 660 personen). Deze bonnen kunnen gebruikt worden tot eind 2021. (AHP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.