Artikel 165 van het burgerlijk wetboek bepaalt dat huwelijken voltrokken worden in het stadhuis. In afwijking daarvan kan de gemeenteraad op het grondgebied van de gemeente andere openbare plaatsen met een neutraal karakter, waarvan de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft, aanwijzen om...

Artikel 165 van het burgerlijk wetboek bepaalt dat huwelijken voltrokken worden in het stadhuis. In afwijking daarvan kan de gemeenteraad op het grondgebied van de gemeente andere openbare plaatsen met een neutraal karakter, waarvan de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft, aanwijzen om huwelijken te voltrekken.Voorgesteld wordt, naast het gemeentehuis, volgende openbare plaatsen aan te duiden als openbare plaats waar huwelijken kunnen worden voltrokken: de koer gelegen voor het Hopmuseum, Gasthuisstraat 71, en de culturele zone gelegen nabij de Komstraat van het Burggraaf Frimoutpark.Wie op één van voornoemde locaties wenst te huwen, dient rekening te houden met volgende voorwaarden: de gewenste buitenlocatie dient gemeld te worden bij de huwelijksaangifte. Trouwen op deze plaatsen is mogelijk gedurende de maanden mei tot en met september. Deze buitenlocaties zijn weersafhankelijk en kunnen enkel plaats hebben bij droge weersomstandigheden. Bij regen of wisselvallige weersomstandigheden wordt het huwelijk voltrokken in het stadshuis. De beslissing hieromtrent ligt bij de aanvragers.Via de stedelijke uitleendienst en overeenkomstig de bepalingen van het toepasselijke reglement kan een zogenaamde 'huwelijksbox' ontleend worden die stoelen, tafels en een mobiele geluidsinstallatie bevat. De ontleners staan zelf in voor het voorafgaand klaarzetten en opnieuw wegbergen van alle ontleende materiaal aansluitend aan de huwelijksceremonie. (AHP)