Troev vzw werd opgericht in 2017 en in 2018 werd met een schilder- en klusploeg, bestaande uit een vaktechnisch begeleider en een doelgroepmedewerker, gestart. "Vandaag zijn we uitgegroeid naar een equipe van twee begeleiders en vier doelgroepmedewerkers en bedienen we diverse klanten in het Tieltse", vertelt coördinator Stefaan Degryse. "Met een brede waaier aan diensten zoals schilderwerk of plaatsen van dakisolatie richten we ons vooral op belangrijke actoren in de sociale huisvesting, de zorg en het onderwijs. Meer en meer werken we ook samen met private ondernemers om op die manier grotere volumes werk binnen te halen. We richten ons niet tot part...

Troev vzw werd opgericht in 2017 en in 2018 werd met een schilder- en klusploeg, bestaande uit een vaktechnisch begeleider en een doelgroepmedewerker, gestart. "Vandaag zijn we uitgegroeid naar een equipe van twee begeleiders en vier doelgroepmedewerkers en bedienen we diverse klanten in het Tieltse", vertelt coördinator Stefaan Degryse. "Met een brede waaier aan diensten zoals schilderwerk of plaatsen van dakisolatie richten we ons vooral op belangrijke actoren in de sociale huisvesting, de zorg en het onderwijs. Meer en meer werken we ook samen met private ondernemers om op die manier grotere volumes werk binnen te halen. We richten ons niet tot particulieren om zo weinig mogelijk de markt te verstoren. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor bepaalde groepen particulieren als een sociaal doel nagestreefd wordt en de markt dat segment onvoldoende bedient. Een voorbeeld is onder meer sociale verhuurders."In tussentijd kon Troev zijn vaktechnische begeleiders verdubbelen. "Sinds de aanwerving van onze schilderbegeleider kunnen we ons nu verder specialiseren binnen de clusters renovatie en schilderwerk. We blijven openstaan voor nieuwe opdrachten, dus instanties en bedrijven die met noden zitten, kunnen ons zeker contacteren. Het is en blijft onze bedoeling om het aanbod voor kansengroepen op het gebied van tewerkstelling te versterken, want dat is in de regio Tielt al sinds jaar en dag onvoldoende uitgebouwd", besluit Stefaan Degryse.Sinds september 2019 is Troev ook van start gegaan met een project om vluchtelingen te begeleiden naar tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt. Om dat alles in goede banen te leiden, werd Veronique Willaert als trajectcoach aan boord gehaald. "In onze analyse van de Tieltse regio stellen we enerzijds de laagste werkloosheid van Vlaanderen vast en anderzijds de 2.400 openstaande vacatures", weet Veronique. "Voor een aantal jobs is geen opleiding of ervaring vereist. Met ons project willen we vluchtelingen al van bij hun aankomst arbeidsmatig integreren en via de kortste weg naar de openstaande vacatures leiden."Daarbij richten ze zich tot twee groepen: de asielzoekers vanuit het opvangcentrum in Wingene en erkende vluchtelingen die zich in de regio Tielt vestigden. "Afhankelijk van hun vraag stellen we een individueel actieplan op, waarbij de nodige begeleiding is voorzien bij elke te nemen stap."Soms dienen bepaalde arbeidsbelemmeringen te verholpen worden. "In eerste instantie wordt er stevig ingezet op het verwerven van de Nederlandse taal, waarbij aangepaste taalcursussen gevolgd worden via diverse opleidingscentra. Dat moet vooroordelen wegnemen. Daarnaast vormt mobiliteit vaak een probleem en zijn er ook op het vlak van kinderopvang vaak hindernissen die opduiken. Sommige werkgevers blijven weigerachtig om met deze groep te werken. Een tweede actieterrein binnen dit project richt zich tot werkgevers. Vanuit Troev kunnen we werkgevers ondersteunen in de procedure van aanwerving en opvolging van een nieuwkomer."Een traject bij Troev duurt een tot twee jaar en hoort uit te monden in betaald werk zonder ondersteuning in een regulier bedrijf. Dat is tot dusver met één persoon gelukt. (KeMa)