In de genoemde zaal, die anders onder andere gebruikt wordt om te sporten of te fuiven, komen nu de lokale patiënten terecht die mogelijk besmet zijn met het gevreesde virus. Dat gebeurt na telefonisch contact met hun huisarts. Op die manier hoeven ze niet in de wachtzaal bij de dokter te gaan zitten en evenmin naar de overvolle spoedafdeling van het ziekenhuis te gaan.

Contact opnemen met de huisarts

Er wordt benadrukt dat het niet de bedoeling is dat de mensen die denken dat ze symptomen vertonen, rechtstreeks naar de triagepost komen. Zoiets kan enkel na telefonisch contact met de huisarts. Sterker nog: zonder doorverwijzing wordt er geen toegang tot de zaal verleend.

Mensen die denken door het coronavirus getroffen te zijn, nemen op weekdagen telefonisch contact op met de huisarts. Tijdens de weekends telefoneren ze naar de huisartsenwachtpost op het nummer 1733. De arts kan dan een van deze drie dingen doen: ofwel bij niet corona-gerelateerde klachten de patiënt in zijn praktijk laten langskomen, ofwel een telefonische consult doen, ofwel doorverwijzen naar de triagepost in De Mast. Vanuit die post zal er dan zelf met de patiënt contact opgenomen worden om de afspraak te bevestigen.

Patiënten wachten buiten tot ze gebeld worden

Wie een afspraak voor de triagepost heeft, komt op het afgesproken uur naar De Mast en wacht buiten of in zijn wagen. De patiënt wordt opgebeld van zodra het zijn of haar beurt is. Een eventuele begeleider wacht de betrokkene buiten of in de auto op, behalve als het om kinderen of hulpbehoevenden gaat: dan mag er een begeleider mee in de zaal.

Er worden uiteraard strenge voorzorgsmaatregelen getroffen wat betreft hygiëne en het afschermen van mogelijke patiënten. Het stadsbestuur en de artsen hopen op ieders begrip en een vlot verloop.

In de genoemde zaal, die anders onder andere gebruikt wordt om te sporten of te fuiven, komen nu de lokale patiënten terecht die mogelijk besmet zijn met het gevreesde virus. Dat gebeurt na telefonisch contact met hun huisarts. Op die manier hoeven ze niet in de wachtzaal bij de dokter te gaan zitten en evenmin naar de overvolle spoedafdeling van het ziekenhuis te gaan.Er wordt benadrukt dat het niet de bedoeling is dat de mensen die denken dat ze symptomen vertonen, rechtstreeks naar de triagepost komen. Zoiets kan enkel na telefonisch contact met de huisarts. Sterker nog: zonder doorverwijzing wordt er geen toegang tot de zaal verleend.Mensen die denken door het coronavirus getroffen te zijn, nemen op weekdagen telefonisch contact op met de huisarts. Tijdens de weekends telefoneren ze naar de huisartsenwachtpost op het nummer 1733. De arts kan dan een van deze drie dingen doen: ofwel bij niet corona-gerelateerde klachten de patiënt in zijn praktijk laten langskomen, ofwel een telefonische consult doen, ofwel doorverwijzen naar de triagepost in De Mast. Vanuit die post zal er dan zelf met de patiënt contact opgenomen worden om de afspraak te bevestigen.Wie een afspraak voor de triagepost heeft, komt op het afgesproken uur naar De Mast en wacht buiten of in zijn wagen. De patiënt wordt opgebeld van zodra het zijn of haar beurt is. Een eventuele begeleider wacht de betrokkene buiten of in de auto op, behalve als het om kinderen of hulpbehoevenden gaat: dan mag er een begeleider mee in de zaal.Er worden uiteraard strenge voorzorgsmaatregelen getroffen wat betreft hygiëne en het afschermen van mogelijke patiënten. Het stadsbestuur en de artsen hopen op ieders begrip en een vlot verloop.