Tracy start project ‘Nabij de Zomerlinde’: “Meerwaarde voor mensen met zorgvraag”

Gastvrouw Tracy Steen met dochter Hanne en zoon Maxim, miniatuurpaardje Mabel en hond Max. "Ik geloof sterk in de interactie tussen zorgvragers en dieren." (foto AB)
Redactie KW

Landbouwersvrouw Tracy Steen uit de Lindemolen is met financiële steun van Leader een kleinschalig project gestart waarbij zowel thuiswonende als residentiële zorgvragers halve dagen naar de boerderij kunnen komen. Mensen kunnen er helpen bij de dagelijkse taken of gewoon er bij zijn en genieten. “Ik hoop een meerwaarde te bieden”, zegt Tracy, die begeleider wonen en leven is in wzc Ten Anker in Nieuwpoort.

Tracy Steen heeft samen met haar man Filip Billiet een melkvee- en akkerbouwbedrijf. Tracy is begeleider wonen en leven van opleiding, een job die ze halftijds beoefent om nog voldoende tijd te hebben om op drukke momenten te helpen op het bedrijf. Haar job bij zorgbehoevende senioren ligt haar echter na aan het hart. Het is vanuit die ervaring dat het project ‘Nabij de Zomerlinde’ is ontstaan.

Zinvol

“Ik doe dit werk nu elf jaar en ik doe het nog altijd even graag”, vertelt Tracy Steen. “Moet ik mijn job voorstellen, dan zou ik zeggen dat wij de vrije tijd van onze bewoners zinvol proberen in te vullen. We doen dat zoveel mogelijk op maat, aan de hand van zowel groepsactiviteiten als een individueel aanbod. Binnenhuisactiviteiten zijn muziek maken, koken, ochtendgymnastiek of gewoon een leuke babbel.”

“Ook voor mensen met dementie is dit soort activiteit geschikt”

“Maar feit is dat het gros van de mensen pas echt geniet van even weg te zijn uit het rusthuis. Om in de maatschappij te komen, zeg maar. Ook daar proberen wij maximaal op in te zetten. Zo doen we boodschappen met een bewoner, gaan we zwemmen, trekken we er met de rolwagenfiets op uit, doen we een wandeling op de dijk of gaan we maandelijks naar de hypotherapie. En ja, onze bewoners zitten op de paarden! Met bepaalde bewoners gaan we soms zelfs een week op vakantie naar Nederland. We ondervinden dat uitstappen buitenshuis heel dankbaar zijn. Mensen spreken daar vaak nog lang over.”

Dromen

“Tijdens mijn opleiding twaalf jaar geleden, was ik al aan het dromen over het concept van ouderen op de boerderij”, gaat Tracy verder. “Zorgboerderijen bestonden toen al wel, maar die legden zich vooral toe op jongeren met problemen. De gunstige effecten die de boerderij op senioren kan hebben, zijn nog altijd niet ingeburgerd. Persoonlijk geloof ik in de meerwaarde die de boerderij kan bieden om mensen te activeren en in de positieve invloed van interactie met dieren. Zeven jaar geleden hebben we hier een oude stal afgebroken en er een speelruimte voor de kinderen van gemaakt. Het is een multifunctionele ruimte die ook kan dienst doen als ontvangstruimte. Nu de kinderen wat groter zijn, vind ik het moment gekomen om te starten met wat ik graag wil doen: kleinschalig senioren, mensen met een verstandelijke beperking of personen met een niet-aangeboren hersenafwijking op de hoeve ontvangen. Zowel mensen die thuis wonen als zij die in een zorginstelling verblijven, kunnen op afspraak komen. Voor bijkomende informatie of reservatie kan men mailen naar tracysteen@telenet.be.”

Bezoekers

Begin dit jaar ontving Tracy al de eerste bezoekers: een keer vier en een keer vijf mensen van haar eigen werkplek wzc ten Anker in Nieuwpoort. Ze ontving hen tegen 14 uur met koffie en wafels waarna spontaan een gesprek op gang kwam. Nadien werden de pony, konijnen, cavia’s en kippen gestreeld en gevoederd. Het was het weer niet om lang op de hoeve te flaneren, maar de kalfjes werden wel bezocht. “Marguerite, een dame uit ons woonzorgcentrum, zegt minstens een keer per week dat we dit nog eens moeten doen”, glimlacht Tracy. “Ook voor mensen met dementie is dit soort activiteit geschikt. Een bezoek aan pakweg de IJzertoren, daar hebben zij niets aan. Bewoner Marcel bijvoorbeeld kan geen gesprek meer voeren. Maar hij heeft hier wel een hele tijd de pony staan borstelen.”

In haar zoektocht om de hoeve nog klantvriendelijker te maken, kwam Tracy uit bij Leader, dat plattelandsprojecten ondersteunt met financiële middelen van Europa, Vlaanderen en de provincie. Haar dossier werd goedgekeurd, waardoor ze tot 20.744 euro kan krijgen om materiaal aan te kopen en de hoeve rolstoeltoegankelijk te maken.

Tillift

“Ik plan een actieve tillift aan te kopen om mensen met een ernstige fysische beperking vlot op het toilet te kunnen helpen. De subsidie zal ook dienen voor de aankoop van armsteunen in het bezoekerstoilet, de aanleg van rolstoeltoegankelijke paden, een moestuin en rustplaatsen op de hoeve. Ik wil ook graag enkele aanpassingen doen aan de verblijven van de dieren. Alles ten behoeve van de bezoekers. Corona heeft verdere bezoeken geannuleerd, maar biedt ons wel de tijd de aanpassingen te doen.”

Tracy geeft nog mee dat een halve dag op de boerderij doorbrengen aan de gebruiker zelf 5 euro kost. Voor zorgboerderijen die dit vrijwillig doen, legt het departement landbouw van de Vlaamse overheid 20 euro bij. Mensen met een handicap die een persoonsvolgend budget van de overheid krijgen, betalen 25 euro per halve dag. “Ik wil het heel laagdrempelig en betaalbaar houden”, zegt Tracy tot slot. “Ik weet wat een uitstap voor mensen betekent maar ook wat een uitstap soms kost. Ik hoop echt een meerwaarde te kunnen bieden.” (AB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.