Stad Damme heeft met het Ministerie van Defensie een overeenkomst bereikt over de overname en de gedeeltelijke sanering van de kazerne in Sijsele. Het stadsbestuur kan het terrein samen met WVI aankopen en er het project de Wijk van de Toekomst realiseren. Het terrein komt onmiddellijk beschikbaar.
...

Stad Damme heeft met het Ministerie van Defensie een overeenkomst bereikt over de overname en de gedeeltelijke sanering van de kazerne in Sijsele. Het stadsbestuur kan het terrein samen met WVI aankopen en er het project de Wijk van de Toekomst realiseren. Het terrein komt onmiddellijk beschikbaar. In een opstap naar de eerste ontwikkelingsfase zal het stadsbestuur de kazernesite gebruiken voor het huisvesten van evenementen en andere lokale activiteiten. "Tegelijk werd met Fedasil en het Rode Kruis overeengekomen dat enkele woonblokken vanaf eind maart voor de duur van twee jaar kunnen worden gebruikt voor de opvang van maximum 300 asielzoekers tijdens hun aanvraagprocedure. Door de voortdurende toestroom van asielzoekers kwam de kazerne immers opnieuw in beeld. Damme neemt zo haar verantwoordelijkheid op ten aanzien van de actuele internationale vluchtelingenstroom. We kunnen onze ogen niet sluiten voor wat er zich op het internationale toneel afspeelt", zegt burgemeester Coens. Voor het noodopvangcentrum dat nu onderdak moet bieden aan maximum 300 personen, waarvan ongeveer de helft gezinnen met kinderen, zal het Rode Kruis gebruik maken van de woonblokken op het terrein. De hulporganisatie schat tussen de 6 en 8 weken nodig te hebben voor de inrichting. Het overige deel van de site zal bij de opening van het open centrum onmiddellijk en onvoorwaardelijk ter beschikking komen van de dienstverlenende vereniging WVI en Stad Damme. Voor het gebruik van haar concessie op de kazernesite zal het Rode Kruis een vergoeding betalen aan het stadsbestuur. "Defensie zal simultaan met de inrichting van het noodopvangcentrum ook een eerste reeks saneringswerken uitvoeren op het terrein. Deze zullen bij de opening zijn afgerond. Door deze werken komt nagenoeg de volledig site vrij voor de start van de omvorming tot de Wijk van de Toekomst", zegt burgemeester Coens nog. Het Damse stadsbestuur zal op woensdag 12 februari 2020 een infomoment voor haar bewoners organiseren over deze nieuwe ontwikkelingen. Er zal bijkomend aan de informatie op http://www.damme.beook een telefoonnummer en een e-mailadres voor vragen beschikbaar worden gesteld.