Torhoutse wijkkern Don Bosco wordt heringericht

De wereld op zijn kop: zelfs bij tijdelijke snelheidsbeperkingen wordt er op de wijk Don Bosco te snel gereden.©Johan Sabbe
De wereld op zijn kop: zelfs bij tijdelijke snelheidsbeperkingen wordt er op de wijk Don Bosco te snel gereden.©Johan Sabbe
Johan Sabbe

Er wordt een ontwerp opgemaakt om de kern van de Torhoutse wijk Don Bosco her in te richten. Eind juni worden de voorstellen aan de bewoners voorgelegd. Uiteraard is het de bedoeling om de de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk te verhogen.

Raadslid Delphine Levrouw (CD&V), die er woont, vroeg tekst en uitleg. “Veel wijkbewoners hebben het gevoel dat het verkeer er druk is en er te snel gereden wordt”, zei ze. “Ze willen in elk geval het zware verkeer zoveel mogelijk weren en de verkeersveiligheid in de straten optimaal maken.”

Samen met de landschapsarchitect op de fiets

“Begin april hebben we samen met de landschapsarchitect al een eerste keer doorheen het projectgebied gefietst”, antwoordde schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V). “Dat gebied strekt zich uit van de groenzone aan de Tarwestraat over het Don Boscoplein tot aan de groenzone in de Amandelenstraat. Die eerste verkennende tocht diende om de sfeer op te snuiven, de mogelijkheden te bekijken en de knelpunten aan den lijve te ondervinden. Aanvullend hebben we een bevraging georganiseerd onder de wijkbewoners. Zo kunnen zij hun wensen en verzuchtingen kenbaar maken.”

Op basis van de insteek van de landschapsarchitect en van de aangeleverde informatie door de buurtbewoners wordt er nu een eerste ontwerp opgemaakt.

Hopen op een participatiemoment op woensdag 23 juni

“In juni willen we het ontwerp een eerste keer aan de bewoners voorleggen”, vervolgde schepen Desmet. “Of dat digitaal zal moeten of fysiek zal kunnen, zal van de coronamaatregelen afhangen. Bij voorkeur plannen we een wijkwandeling waarbij verschillende zones worden aangedaan. Bij elke zone zouden we dan een stop inlassen waar het voorstel van de landschapsarchitect besproken wordt en iedereen erop kan reageren. Dat participatiemoment is, voorlopig onder voorbehoud, voorzien op woensdagavond 23 juni.”

Samen met de aanpak van het Don Boscoplein zal ook de speelzone uitgewerkt worden. En uiteraard komt de verkeersveiligheid aan bod met de nadruk op het veilig fietsen. Uit snelheidsmetingen blijkt dat in de Olmenstraat een dikke 2,5 % van de weggebruikers te snel rijdt. “Het is in elk geval de bedoeling om het zware en drukke verkeer uit de schoolomgeving weg te houden”, aldus de schepen.

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.