Er wordt voorts werk gemaakt van de zeven zogenoemde verborgen stadstuinen, die het centrum in een oase van groen moeten hullen. De omgeving van de Sint-Pieterskerk wordt uitgewerkt als een lange zitplaats en een ruime schaduwzone onder de bestaande bomen. Wie het zich goed wil kunnen voorstellen, kan even het stadskantoor in de Aartrijkestraat binnenwippen, want daar staat een maquette van het project.
...

Er wordt voorts werk gemaakt van de zeven zogenoemde verborgen stadstuinen, die het centrum in een oase van groen moeten hullen. De omgeving van de Sint-Pieterskerk wordt uitgewerkt als een lange zitplaats en een ruime schaduwzone onder de bestaande bomen. Wie het zich goed wil kunnen voorstellen, kan even het stadskantoor in de Aartrijkestraat binnenwippen, want daar staat een maquette van het project.De bureaus Lola-List en Sweco hebben samen met Fluvius, de archeologische dienst Raakvlak en uiteraard het stadsbestuur het ontwerp in uitvoeringsplannen gegoten en er een timing op gezet. "We hebben geprobeerd om de timing realistisch te houden", zegt schepen van Openbare Werken Hans Blomme. "Het doel is de bereikbaarheid van onze centrumstad zoveel mogelijk te vrijwaren. In maart beginnen we eraan. We starten met de leidingen in de ondergrond. Een belangrijk aspect daarvan is het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel. Dat doen we in het kader van de waterbeheersing. Logischerwijze vatten we dat project aan op het laagste punt."De werkzaamheden starten in de Kortemarkstraat nabij het kruispunt met de Vredelaan. Vervolgens schuift de werf op in de richting van de Rijselstraat met ook de heraanleg van het eerste deel van de Gitsstraat. De Rijselstraat wordt vernieuwd vanaf de Zuidstraat tot en met het kruispunt met de Tinnenburgstraat. Daarna wordt de Zuidstraat aangepakt en via de Markt en de Zwanestraat volgt de aansluiting met de Oostendestraat en de kleine Burg. Pas in de laatste fase komt de Hofstraat aan de beurt, gevolgd door nog een stukje Rijselstraat.De heraanleg van de zes straten zal in totaal drie jaar in beslag nemen. Uiteraard hebben er telkens eerst nutswerkzaamheden plaats vooraleer de hoofdaannemer op het terrein komt. Dit zijn de fasen voor het aanbrengen van nutsleidingen: Kortemarkstraat (maart - september 2020), Rijselstraat (oktober 2020 - februari 2021), Zuidstraat (maart - juli 2021), Markt en kerkzone (september 2021 - juni 2022), Oostendestraat en Burg (augustus - oktober 2022) en Hofstraat (februari - maart 2022). Ook de wegwerkzaamheden verlopen in fasen: Kortemarkstraat (januari - oktober 2021), Rijselstraat tussen Kortemarkstraat en Zuidstraat (augustus - oktober 2021), Zuidstraat (augustus - december 2021), Markt en kerkzone (februari - augustus 2022), Oostendestraat en Burg (december 2021 - februari 2022), Hofstraat (eind 2022 - begin 2023) en Rijselstraat tussen Kortemarkstraat en Tinnenburgstraat (februari - juni 2023).Er wordt tussendoor aan archeologisch onderzoek gedaan. Het opbreken van de stadskern biedt een uitgelezen kans om naar het Torhoutse verleden te peilen. De opgravingen zullen onder de leiding van een groep archeologen gebeuren met de volle ondersteuning van de archeologische dienst Raakvlak. De omgeving van de Zuidstraat, de Markt en de Sint-Pieterskerk zijn op het eerste gezicht de interessantste zoekzones. Uiteraard zullen alle opgravingen in nauw overleg met de hoofdaannemer plaatshebben. Het is de bedoeling om vrijwilligers te zoeken om kleine taken bij de opgravingen op zich te nemen."Tijdens de uitvoering van het project is een heldere communicatie naar de bewoners en handelaars toe van cruciaal belang", zegt schepen van Informatie Lieselotte Denolf. "We zorgen voor aanspreekpunten en zullen de werfcommunicatie optimaal verzorgen. De stedelijke communicatiedienst krijgt een extra kracht die zich specifiek op het project van de stadskernvernieuwing zal toeleggen. Op de werf zal in een halftijdse opdracht een stadsmedewerker aanwezig zijn om alles op te volgen en de mogelijke vragen van de burgers op te vangen. We beloven ons uiterste best te doen om de hinder te beheersen."