Begin december pakte de stedelijke sportraad uit met zijn zogenoemde Sinterklaasnota, een visietekst van ruim vier bladzijden over het Torhoutse sportbeleid in de nabije en de verdere toekomst. "We kaartten in die nota het tekort aan sportaccommodatie aan en wezen erop dat veel van de bestaande infrastructuur verouderd is", aldus Patrick Bostoen. "We beklemtoonden dat er de komende jaren door de stad heel wat middelen vrijgemaakt moeten worden voor de uitbouw, de uitbreiding en het onderhoud van de plaatselijke sportinfrastructuur. Daarbij stelden we voor om de site van de oude meubelfabriek Thor deels voor de sport in te palmen, gezien de directe nabijheid van de rest van de sportaccommodatie. En dus vroegen we eigenlijk om dat stukje Industrielaan, waar er zich geen industriële bedrijvigheid meer afspeelt, als het ware tot Sportstraat om te vormen."
...