Begin december pakte de stedelijke sportraad uit met zijn zogenoemde Sinterklaasnota, een visietekst van ruim vier bladzijden over het Torhoutse sportbeleid in de nabije en de verdere toekomst. "We kaartten in die nota het tekort aan sportaccommodatie aan en wezen erop dat veel van de bestaande infrastructuur verouderd is", aldus Patrick Bostoen. "We beklemtoonden dat er de komende jaren door de stad heel wat middelen vrijgemaakt moeten worden voor de uitbouw, de uitbreiding en het onderhoud van de plaatselijke sportinfrastructuur. Daarbij stelden we voor om de site van de oude meubelfabriek Thor deels voor de sport in te palmen, gezien de directe nabijheid van de rest van de sportaccommodatie. En dus vroegen we eigenlijk om dat stukje Industrielaan, waar er zich geen industriële bedrijvigheid meer afspeelt, als het ware tot Sportstraat om te vormen."
...

Begin december pakte de stedelijke sportraad uit met zijn zogenoemde Sinterklaasnota, een visietekst van ruim vier bladzijden over het Torhoutse sportbeleid in de nabije en de verdere toekomst. "We kaartten in die nota het tekort aan sportaccommodatie aan en wezen erop dat veel van de bestaande infrastructuur verouderd is", aldus Patrick Bostoen. "We beklemtoonden dat er de komende jaren door de stad heel wat middelen vrijgemaakt moeten worden voor de uitbouw, de uitbreiding en het onderhoud van de plaatselijke sportinfrastructuur. Daarbij stelden we voor om de site van de oude meubelfabriek Thor deels voor de sport in te palmen, gezien de directe nabijheid van de rest van de sportaccommodatie. En dus vroegen we eigenlijk om dat stukje Industrielaan, waar er zich geen industriële bedrijvigheid meer afspeelt, als het ware tot Sportstraat om te vormen."Er kwam vanuit de politiek weinig reactie op de Sinterklaasnota, maar de sportraad laat niet betijen. "We blijven de vinger aan de pols houden en hebben zonet aan alle plaatselijke politieke partijen een brief gestuurd met de nadrukkelijke vraag om in hun verkiezingsprogramma's zeker voldoende aandacht te besteden aan sport en bewegen", pikt ondervoorzitter Ivan Rabaut in. "We willen de druk opvoeren. De meeste mensen beseffen intussen dat actieve sportbeoefening belangrijk is voor hun fysieke en mentale gezondheid. Dat inzicht is belangrijk, maar de medaille heeft een keerzijde: de bezettingsgraad van de bestaande sportinfrastructuur wordt almaar groter, de voorziene ruimte wordt onvoldoende, het aantal sportclubs neemt toe en het aantal leden van die verenigingen boomt. Torhout kampt met een tekort aan accommodatie, zowel voor competitief als recreatief gebruik. En dus mag de politiek daar niet zomaar aan voorbijgaan. Er moet op korte termijn gehandeld worden.""In onze Sinterklaasnota hebben we deze problematiek al expliciet aangekaart en het voorstel geformuleerd om een groot deel van de site van de ex-meubelfabriek Thor in te kleuren als recreatiezone", zegt Patrick Bostoen. "Dit creëert de unieke mogelijkheid om vlakbij de bestaande sportaccommodatie een moderne, eigentijdse uitbreiding te realiseren. Al kan het ook een andere weg opgaan. De stad zou ervoor kunnen kiezen om op de site Thor een nieuw zwembad te bouwen en er omheen een feest- en cultuurcomplex te voorzien in combinatie met wat woningen. Dan zou het huidige zwembad omgebouwd kunnen worden tot ruimte voor de Kunstacademie en kan zaal De Mast volledig naar de sport gaan. Ook zou het verstandig zijn om de verouderde en weinig gebruikte tribune op het sportstadion Benny Vansteelant om te vormen tot een polyvalente zaal voor de sport. Als Torhout de naam van sportieve stad waardig wil blijven en zijn centrumfunctie wil blijven vervullen, moet er dringend een degelijk onderbouwd plan voor sportieve en recreatieve realisaties op tafel gelegd worden. Dat houdt tevens de ontwikkeling van een ruim en nieuw buitenrecreatiedomein in, eventueel op de hoek van de Vredelaan met de Ieperse Heerweg.""We zijn uiteraard blij dat het stadsbestuur straks een tweede voetbalveld in kunstgras aanlegt en in de A-zaal van de sporthal een gloednieuwe sportvloer realiseert, maar in wezen is dat enkel de verouderde infrastructuur een tweede leven geven. Het gaat in wezen niet om extra voorzieningen."Schepen van Sport Hans Blomme vindt het positief dat de stedelijke sportraad zijn rol vervult. "Dat het adviesorgaan opkomt voor de sportbeoefening is niet meer dan normaal. Maar we kunnen uiteraard geen wonderen verrichten, want de budgetten reiken niet tot aan de hemel. Sowieso willen we vanuit het stadsbestuur de klemtoon leggen op enerzijds de jeugdsport en anderzijds de seniorensport. Straks vervangen we de vloer in de A-zaal van de sporthal en leggen we nabij de Noordlaan ons tweede voetbalveld in kunstgras aan. Plus: we vernieuwen de verlichting en de sanitaire installatie in de sporthallen en maken ze niet alleen beter, maar ook zuiniger.""Wat de site Thor betreft: we sluiten niet uit om daar ruimte voor openbaar nut te creëren. Niemand kan om de strategische ligging vlakbij de stedelijke sportaccommodatie en de scholen heen. En de behoeften voor sport, recreatie en cultuur zullen er niet kleiner op worden. Dus ja, de kans blijft bestaan dat we daar infrastructuur realiseren die deels voor de sport bestemd is. Dat kan indoor en outdoor zijn en op langere termijn eventueel zelfs een nieuw zwembad. We moeten bij dat alles over de gemeentegrenzen heen durven te kijken en aftasten welke intergemeentelijke samenwerking er mogelijk is. Plus: eventuele samenwerking met de privésector via een Publiek-Private Samenwerking of PPS.""Momenteel is de ontwikkeling van sportvelden langs de Bruggestraat, zoals ooit gepland, niet meer aan de orde. Wel zijn we akkoorden aan het afsluiten met de scholen - de Scholengroep Sint-Rembert, Vives, Tordale en Go! Eureka - om hun sportaccommodatie tegen een vorm van betaling buiten de schooluren te kunnen benutten. We werken daar subsidiedossiers voor uit. We hopen binnenkort te landen. Kleinere projecten voorzien we in Groenhove en op termijn langs de Noordlaan, waar we nabij het aan te leggen bufferbekken een beperkt loopparcours voorzien en ook een aantal sporttoestellen willen plaatsen. Om het bewegen aan te moedigen."