"Op 1 september 2019 is het gemeentewegendecreet in werking getreden", aldus schepen Elsie Desmet (CD&V). "Het komt erop neer dat de bevoegdheid om gemeentelijke wegen aan te leggen, te wijzigen, te verplaatsen en op te heffen bij de gemeenteraad komt te liggen. En dus moeten...

"Op 1 september 2019 is het gemeentewegendecreet in werking getreden", aldus schepen Elsie Desmet (CD&V). "Het komt erop neer dat de bevoegdheid om gemeentelijke wegen aan te leggen, te wijzigen, te verplaatsen en op te heffen bij de gemeenteraad komt te liggen. En dus moeten wij erover oordelen. Bijgevolg starten we dit dossier op."Infrabel streeft naar een zo overwegvrij mogelijk spoorwegnet om de veiligheid te verhogen, overlast te verminderen en de stiptheid van de treinen te doen toenemen. "En dus heeft Infrabel gevraagd om de overweg in de Leenstraat af te sluiten", vervolgde de schepen. "Dat verzoek werd ingediend in het kader van de samenwerkingsovereenkomst van de stad met Infrabel die we begin dit jaar goedgekeurd hebben."Het gevolg is uiteraard dat er geen doorgaand verkeer langs de Leenstraat meer mogelijk zal zijn. Dat vraagt om een financiële compensatie vanwege Infrabel en die komt er ook."Infrabel zal een deel van het fietspad betalen dat momenteel langs de spoorweg tussen Torhout en Lichtervelde gerealiseerd wordt", aldus schepen Desmet. "Het gaat om het deel tussen de Leenstraat en de Schavelarestraat. Dat gebeurt op basis van een forfaitarisering van het ramingsbedrag door het studiebureau, met name 95.000 euro, btw niet inbegrepen. De betaling aan de stad zal gebeuren na het afsluiten van de overweg. Er komen geen andere kosten aan te pas."