"Het lijkt misschien alsof we met de stedelijke sportraad van de aardbodem verdwenen zijn, maar niets daarvan", glimlacht Patrick. "Na een aantal online vergaderingen in juni hebben we de voorbije maand zowel met het dagelijks bestuur als met de Raad van Sportambassadeurs fysiek vergaderd - coronaproof uiteraard. We deden dat om de reële situatie, de problemen en de toekomst van de sport en de clubs in de huidige moeilijke tijden te bekijken."
...

"Het lijkt misschien alsof we met de stedelijke sportraad van de aardbodem verdwenen zijn, maar niets daarvan", glimlacht Patrick. "Na een aantal online vergaderingen in juni hebben we de voorbije maand zowel met het dagelijks bestuur als met de Raad van Sportambassadeurs fysiek vergaderd - coronaproof uiteraard. We deden dat om de reële situatie, de problemen en de toekomst van de sport en de clubs in de huidige moeilijke tijden te bekijken.""Ik wil onze appreciatie uitdrukken voor het werk dat de stedelijke sportdienst in deze bizarre periode heeft verzet. Tijdens de lockdown met opfrissingswerkzaamheden in de sportzalen en daarna met de heropstart van de activiteiten en het toepassen van de vele richtlijnen. Dat was zeker niet evident en vroeg de nodige scherpte.""Voorts dank aan het stadsbestuur voor de logistieke en financiële steun aan de sportverenigingen. De clubs ontvingen mondmaskers, ontsmettingsvloeistof en andere zaken om de hygiënevoorschriften te kunnen naleven. Daarnaast kregen ze een extra stedelijke subsidie, met name de helft van hun hoogste toelagebedrag van de voorbije drie jaar. Ook mogen ze tot eind dit jaar gratis van de sportaccommodatie gebruikmaken. Over die vrijstelling van de huurgelden hebben we zopas met de Raad van Sportambassadeurs een advies geformuleerd. We zouden graag willen dat de stad de genoemde maatregel verlengt tot eind juni 2021, aangezien we niet direct een snelle verbetering van de toestand zien. De gemeenteraad moet zich hierover uitspreken. We hopen op een positief gevolg.""Niettemin blijven we heel bezorgd over de werking van de sportclubs, hun toekomst en de financiële impact van de coronacrisis. De besturen stellen minder motivatie bij een aantal sporters vast. Er zijn ook leden die afhaken of die angst hebben om aan activiteiten, trainingen of wedstrijden deel te nemen. Als de ledenaantallen teruglopen, zal dat voor de clubs gevolgen hebben op financieel en structureel vlak."Intussen heeft Covid-19 diverse projecten doen stilvallen of op een laag pitje gezet. "Ik denk aan het zwembaddossier, het herinrichten van de site van het sportstadion Benny Vansteelant en het bouwen van kleedkamers op het voetbalstadion De Velodroom", zegt Patrick. "We waken erover dat er niets op de lange baan geschoven wordt en hebben daar heel recent met het dagelijks bestuur de koppen voor samengestoken. Sommige projecten zijn plots minder evident geworden vanwege de financieel moeilijkere tijden. We moeten ook oppassen dat we de voeling met de sporters niet verliezen, want door het wegvallen van activiteiten en het beperkt toelaten van publiek bij wedstrijden, ontmoeten we minder mensen. Op donderdag 29 oktober organiseren we een algemene vergadering voor de clubafgevaardigden om toelichting te geven over de stand van zaken."