Torhoutse N-VA vindt dat stedelijke noodhulp lokaal moet blijven

Vrijwilligers van de Torhoutse brandweer sprongen na de watersnood in Wallonië de getroffen bevolking direct ter hulp (foto). “In tegenstelling tot de zogenoemde grote, erkende organisaties”, reageerde Ward Baert (N-VA). © Johan Sabbe
Johan Sabbe

De derdewereldraad Trosso blijft advies verlenen voor wat de aanvragen van noodhulp na humanitaire rampen betreft, maar voortaan wordt het toekennen van die hulp gedelegeerd naar het College van Burgemeester en Schepenen. Zo kan er sneller gehandeld worden. Dat werd maandagavond tijdens de Torhoutse gemeenteraadszitting beslist. Raadslid Ward Baert (N-VA) had er serieuze bedenkingen bij.

“De kwestie werd voorgelegd en besproken met Trosso”, aldus schepen van Noord-Zuidbeleid Elsie Desmet (CD&V). “Uit die gesprekken is het nieuwe reglement voortgevloeid.”

Geld dat aan de bramen blijft hangen

Ward Baert (N-VA) was allesbehalve blij met de nieuwe wending. “Het voorliggende voorstel kan om meerdere redenen de goedkeuring van mijn fractie niet wegdragen”, zei hij. “We blijven er fundamentele bezwaren tegen hebben dat er noodhulp toegekend kan worden aan zogenoemde erkende organisaties of samenwerkingsverbanden met expertise in snelle interventies. Bij dergelijke organisaties blijft er onderweg nogal wat geld aan de bramen hangen. Werkingsmiddelen, zoals die dan genoemd worden. Overigens blijkt hun expertise niet altijd zo buitengewoon te zijn. Denk maar aan de veel te late en onvoldoende hulpverlening van het Rode Kruis bij de overstromingen in Wallonië. Gelukkig konden de getroffen mensen ginder toen op het leger rekenen en, ere wie ere toekomt, onder andere op vrijwilligers van de Torhoutse brandweer, die direct tot actie overgingen.”

Met de stad op de plaatselijke initiatieven focussen

“Laat de subsidiëring van grote organisaties en samenwerkingsverbanden over aan de hogere echelons”, vervolgde de N-VA’er. “Die hebben de middelen en de kennis om te controleren of de giften en toelagen efficiënt ingezet worden. Als stad moeten wij daarentegen plaatselijke initiatieven steunen: initiatieven van Torhoutse verenigingen of personen. Die zijn er genoeg en al te vaak worden ze door de hogere overheden afgescheept.”

“Ik lees voorts dat wanneer er op het einde van het boekjaar budget over is, Trosso een voorstel doet om het resterende bedrag te besteden. Dat snap ik niet. Het gaat hier toch om noodhulp? Geld dat niet nodig is, moet terug naar de stadskas, punt aan de lijn. Dat het College van Burgemeester en Schepenen in al die zaken zomaar kan beslissen, zint me niet. De gemeenteraad moet altijd recht van toezicht blijven behouden.”

Iedereen keurde het nieuwe reglement goed, behalve N-VA, de partij die tegenstemde.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.