Rik Van Cauwelaert is geregeld op televisie te zien met kritische analyses over de politieke toestand in Vlaanderen en federaal België. Hij is een eminente spreker. Na zijn voordracht biedt het stadsbestuur een feestelijke receptie aan.
...

Rik Van Cauwelaert is geregeld op televisie te zien met kritische analyses over de politieke toestand in Vlaanderen en federaal België. Hij is een eminente spreker. Na zijn voordracht biedt het stadsbestuur een feestelijke receptie aan.Het bestuur van de Torhoutse Marnixring bestaat uit voorzitter Johan Willaert, ondervoorzitter Guido Billiet, secretaris Johan Lozie, protocolmeester Christiane Vandoorne en penningmeester Guido Vermeulen. "De Marnixring is een serviceclub anders dan anders", zegt Johan Lozie. "Het doel is het dienen van de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap. Dat gebeurt door het verspreiden en bevorderen van onze taal en cultuur, maar ook door het aanmoedigen van vriendschap onder de leden, ongeacht hun ideologische of politieke overtuiging. Voorts willen we de solidariteit, de goede verstandhouding en de vrede bevorderen."De Torhoutse afdeling werd destijds opgestart onder impuls van de Marnixring Roeselare-Tielt, waarvan Raf Deltour, de schoonvader van ondervoorzitter Guido Billiet, de voorzitter was. De startende bestuursleden waren Luc Vanderper, Guido Billiet, Paul Vlieghe, Ward Baert en Jo Allaert. De officiële installatie had plaats in het stadhuis op 10 december 1994. De ring telde bij de start 14 leden. Aanvankelijk waren dat allemaal mannen, maar sinds 2004 is daar verandering in gekomen en zijn ook de vrouwen meer dan welkom. Vandaag telt de groep 31 leden, die maandelijks samenkomen rond diverse thema's. Sommige avonden staan ook open voor het grote publiek."Een belangrijke doelstelling van de Marnixring is de vriendschap onder de leden", aldus voorzitter Johan Willaert. "Die vriendschap geldt zowel binnen de eigen ring als met leden van andere ringen. Om de banden met andere afdelingen aan te halen, worden er af en toe evenementen georganiseerd waarbij de uitnodigende ring zijn eigen streek en streekspecialiteiten voorstelt. Ook ons jubileumfeest sluiten we passend af met een vriendenmaal. Daarop zijn leden van de andere Marnixring-groepen eveneens welkom."