Torhoutse Kwaliteitskamer waakt over uitzicht van de stad

Maandagavond heeft de gemeenteraad het opstarten van de Torhoutse Kwaliteitskamer goedgekeurd. Een team van experts zal in de nabije toekomst de ontwikkelaars van grote bouwprojecten op belangrijke locaties op een deskundige wijze begeleiden. Ook zal het team het stadsbestuur adviseren.

De bouwwoede in het stadscentrum is nog niet gestild. De Kwaliteitskamer moet waken over het uitzicht van onder meer appartementsgebouwen. © foto JS

De Kwaliteitskamer wordt samengesteld uit vier externe deskundigen, plus de omgevingsambtenaar en schepen van Stadsplanning Lieselotte Denolf (CD&V). De genoemde deskundigen hebben hun sporen verdiend in het Team Vlaams Bouwmeester, in andere kwaliteitskamers en/of als docent aan hogescholen en universiteiten.

Ruimtelijke kwaliteit naar een hoger niveau tillen

“Dankzij de begeleiding door de Kwaliteitskamer willen we de architecturale beeldkwaliteit in onze stad verhogen”, aldus schepen Denolf. “Dat zal onder andere gebeuren bij het realiseren van verkavelingen, grote appartementsgebouwen en erfgoedprojecten. We hechten hier belang aan opdat het ook in de toekomst aangenaam wonen zou blijven in Torhout.”

Concreet zullen de grote publieke en privébouwprojecten vanaf de conceptfase voorgelegd worden aan de Kwaliteitskamer. Zo kan er van bij de start voldoende inspraak en dialoog zijn. Het is de bedoeling om op die manier de ruimtelijke kwaliteit op te krikken. De eindbeslissing blijft weliswaar de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen.

De Kwaliteitskamer zal een tiental keer per jaar samenkomen. Tegen de zomer zijn er al enkele voorbereidende vergaderingen gepland. In het najaar gaat het adviesorgaan officieel van start.

Koen Sap heeft bedenkingen bij het kostenplaatje

Het opstarten van de Kwaliteitskamer staat als aanbeveling in het masterplan dat voor de stadskern werd opgemaakt. “Dat masterplan vormt de basis voor een ambitieuze vernieuwing van de Markt en het stadscentrum”, zei de schepen. “We willen die kwaliteit nu doortrekken naar andere bouwprojecten. We laten ons daarbij met de stad door de Kwaliteitskamer ondersteunen. Op die manier volgen wij het voorbeeld van andere steden zoals Gent, Mechelen en Oostende.”

Onafhankelijk raadslid Koen Sap had bedenkingen bij het kostenplaatje. “De Kwaliteitskamer zal de stad 19.500 euro per jaar kosten”, zei hij. “En dit na bijvoorbeeld de studieopdracht die in de gemeenteraadszitting van december werd goedgekeurd om de site nabij de parking Deprez nog maar eens te onderzoeken. Wat minstens 50.000 euro zal kosten. En waarbij dezelfde mensen hun oordeel moeten vellen die straks deel uitmaken van de Kwaliteitskamer. Bovendien werd beslist om ook nog eens een werfcoördinator Minder Hinder aan te werven. Kostprijs: ruim 200.000 euro! Zo kunnen we blijven studies uitschrijven en bureaus onder de arm nemen.”

Eva Maes (N-VA): “Wij zijn met onze fractie voorzichtig positief over de Kwaliteitskamer, al zijn de kosten niet gering. Maar we laten het positieve doorwegen.”

Financiëngebouw op de Burg kan eerste opdracht zijn

Raadslid Pieter Billiet (CD&V) noemde het logisch dat de experts van de Kwaliteitskamer een honorarium krijgen. “We vragen hen niet zomaar om een plan te bekijken, maar wél om een hele visie te ontwikkelen”, zei hij. “Daarbij wordt niet over één nacht ijs gegaan.”

“Ik heb trouwens vernomen dat het Ministerie van Financiën zijn huurcontract met de eigenaar, de Brusselse nv Fedimmo, opgezegd heeft voor het financiëngebouw op de Burg. Ik vraag met aandrang om deze site als eerste opdracht op de agenda van de Kwaliteitskamer te plaatsen. Mochten de gesprekken met de familie d’Aussy over de aankoop van het domein ’s Gravenwinkel niet in de goede richting evolueren, kan de aankoop van het financiëngebouw een alternatief zijn voor een doorsteek vanaf de Burg naar het park de Brouckere.”

39.000 euro voor twee jaar

Schepen Lieselotte Denolf: “39.000 euro voor twee jaar is inderdaad niet weinig, maar we vinden het de moeite waard om in kwalitatieve beeldvorming te investeren. Dat staat los van het masterplan voor de site nabij de parking Deprez. Je kunt die twee niet met elkaar vergelijken. We zijn enthousiast om met de Kwaliteitskamer van start te gaan.”

Alle raadsleden keurden het punt uiteindelijk goed.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.