Torhoutse feestzaal Centrum wordt bijna zeker een nieuwe muziekruimte

Het parochiale complex Centrum: straks de thuishaven van het Houtlands Harmonieorkest? © Foto JS
Johan Sabbe

De aankoop van de Loods Taillieu in de Ambachtstraat om er een centraal complex uit te bouwen voor de politiezone Kouter is nog niet rond. Blijkbaar blijft op het vlak van de prijs het water tussen eigenaar Infrax en potentiële koper Kouter te diep. Niettemin is de kans reëel dat beide partijen elkaar toch vinden en het politiegebouw er komt. Dus moet er gezocht worden naar een oplossing voor het Houtlands Harmonieorkest – de nieuwe naam voor De Jongelingskring – dat in de Loods Taillieu repeteert en er bij de komst van de politie weg moet. En wat blijkt? Die oplossing gaat in de richting van de leegstaande feestzaal Centrum in de Beerstraat. De stad is van plan om dat complex te huren.

Niet alleen het Houtlands Harmonieorkest zou in zaal Centrum kunnen repeteren, maar ook de aanverwante orkesten Houtlandse Benjamins en Houtlands Jeugdensemble. Plus: de volksharmonie Rhetorika zou er eveneens onderdak kunnen krijgen. Bovendien zou het restaurantgedeelte aan de straatzijde ingevuld worden door Tordale, dat er een sociaal restaurant van wil maken. En al is dat nog totaal niet zeker misschien vindt ook jazzclub The Black Cat er zijn nieuwe stek, nu café El Gato Negro eind dit jaar de deuren sluit.

Onenigheid over prijs loods

Tot een paar dagen geleden bleef het een aaneenschakeling van speculaties welke kant het met het dossier zou uitgaan, want iedereen deed er het zwijgen toe. Wat erop wijst dat het een delicate kwestie betreft. Schepen Joost Cuvelier is ondervoorzitter van het Houtlands Harmonieorkest, maar zei niet op de hoogte te zijn van de stand van zaken en schoof de hete aardappel door naar schepen van Cultuur Lieselotte Denolf. En van haar woorden werden we eerst evenmin wijzer: “We proberen momenteel puzzelstukken in elkaar te passen, maar weten niet wat er zal lukken. Het is dus helaas te vroeg om hier iets over te zeggen, omdat we het gewoon nog niet weten.”

Totdat we dan maar zelf de feiten en mogelijke oplossingen op een rijtje probeerden te zetten en er burgemeester Audenaert en schepen Denolf mee confronteerden. Wat laatstgenoemde, na ruggespraak met Kristof Audenaert, dan toch loslippiger maakte. “We zullen met de stad het parochiale complex Centrum inderdaad huren om de nood aan accommodatie in te vullen”, aldus Lieselotte Denolf in een nieuwe reactie. “Tordale zou het restaurantgedeelte runnen en we staan in contact met de harmonieën voor wat de feestzaal betreft. We betrekken er ook Rhetorika bij. Of de gebruikers een vergoeding aan de stad zullen moeten betalen, is nog niet uitgemaakt. Ook de startdatum ligt niet vast.. Het dossier is dus nog pril en er blijven tal van onduidelijkheden. Vandaar mijn aanvankelijke terughoudendheid om er iets over te zeggen.”

Veel staat en valt met wat de politiezone Kouter zal doen. Vorig jaar in september werd duidelijk dat er een aanzienlijke kans bestaat dat die zone al haar diensten – op de wijkpolitie na – in één centraal politiegebouw wil centraliseren op het grondgebied van Torhout. Het uitverkoren pand is de Loods Taillieu in de Ambachtstraat 4A, al wou niemand dat toen met zoveel woorden bevestigen, noch bij de betrokken gemeentebesturen, noch bij de politie. Nochtans bracht de politieraad op een woensdagavond in september 2017 een bezoek aan het pand en werd aan de Torhoutse architect Rik Verlinde gevraagd om een haalbaarheidsstudie in het kader van de aankoop van het gebouw te maken. Een studie die positief bleek uit te vallen. Diezelfde woensdagavond werd de architect overigens gevraagd om zijn conclusies tijdens de politieraad te komen toelichten.

De Loods Taillieu in de Ambachtstraat: nog niet aangekocht door politiezone Kouter.
De Loods Taillieu in de Ambachtstraat: nog niet aangekocht door politiezone Kouter.© Foto JS

De bewuste loods is eigendom van Infrax, maar het netbedrijf maakt er geen gebruik van. Er wordt wel in het gebouw gerepeteerd door onder andere het Houtlands Harmonieorkest – in de volksmond nog altijd De Jongelingskring. De vraagprijs van Infrax bedroeg op dat moment naar verluidt om en bij de 1 miljoen euro, maar dat vond de politietop te veel. Intussen, ruim acht maanden later, is de knoop nog altijd niet doorgehakt. De discussie over de prijs is niet beslecht en hoewel de financiële kloof naar verluidt overbrugbaar zou zijn, blijven beide partijen voorlopig op hun strepen staan. “Er is beslist om de waarde van de loods opnieuw te laten schatten, nu zelfs met een extra gebouwtje erbij, wat het weliswaar duurder maakt”, zegt burgemeester Audenaert. “Ik blijf goede hoop koesteren dat het tot een overeenkomst komt.”

Zaal Centrum als oplossing

De politiezone Kouter had na de verbouwingen al in het voorjaar van 2020 haar intrek in de Loods Taillieu willen nemen en dat is niet bijster veraf meer. De zone behelst Oudenburg, Jabbeke, Gistel, Ichtegem en Torhout. Concreet zou enkel de wijkpolitie van de vier eerstgenoemde gemeenten in de eigen panden blijven. Alle andere politie- en steundiensten zouden in het centrale politiecomplex in Torhout gebundeld worden: de interventiepolitie noord én zuid, de recherche, de dispatching en de overkoepelende steundienst. In Jabbeke zou die steundienst dan verdwijnen, net als in Oudenburg de interventiepolitie noord. Voor Torhout zou het plan het einde van het gebouw in de Maria van Bourgondiëlaan als politiecomplex betekenen. Bovendien zou de Torhoutse wijkpolitie bijna zeker vanuit het oud-vredegerecht op het Conscienceplein naar het centrale gebouw moeten verhuizen. Maar wat dan met het oud-vredegerecht? En waar moet het gerenommeerde Houtlands Harmonieorkest dan onderdak vinden om te repeteren? Net als het aanverwante Houtlands Jeugdensemble en de Houtlandse Benjamins?

En dus kwam feestzaal ‘t Centrum in de Beerstraat plots aan het venster piepen. Dat pand wordt verhuurd door de vzw Parochiale Werken, maar het wil maar niet lukken om geschikte uitbaters te vinden. De laatsten die probeerden om het café-restaurant bij de feestzaal nieuw leven in te blazen, waren Polen, maar hun zaak kwam niet van de grond en is alweer een tijdje gestopt. Sindsdien is er geen bedrijvigheid meer.

Momenteel hangen er trouwens niet eens meer bordjes met te huur aan het gebouw. Wat erop lijkt te wijzen dat de besprekingen met de stad vergevorderd zijn en de stad het complex effectief wil huren om er een soort muziekzaal van te maken. Blijft dan natuurlijk het café- en restaurantgedeelte aan de straatkant. Dat is geknipt voor een Tordale-project, met name er een sociaal restaurant in runnen. Ideaal voor de integratie van mensen met een beperking.

Eventueel Ook voor Black Cat

Overigens zou in een deel van het gebouw – het aparte, kleinere zaaltje achterin waar ooit snooker werd gespeeld – ook de bloeiende jazzclub The Black Cat een onderkomen kunnen vinden. Die club huist nog tot eind dit jaar in het nabije Spaanse café El Gato Negro, maar moet daar weg, want het gebouw wordt verkocht en El Gato Negro sluit. Een verhuizing naar een locatie in de eigen buurt, zou voor The Black Cat als hemelse muziek in de oren klinken. Temeer omdat het meubilair en de professionele belichting gemakkelijk vanuit El Gato Negro naar het zaaltje van ‘t Centrum overgeheveld zou kunnen worden. Al bestaat er over deze plannen nog totaal geen zekerheid.

Het is koffiedik kijken hoe de hele kwestie uiteindelijk precies zal uitdraaien. Alles start zoals gezegd met het al dan niet aankopen van de Loods Taillieu door de politiezone Kouter. Want mocht die aankoop onverwacht niet doorgaan, dan is het de vraag of het Houtlands Harmonieorkest toch niet liever in de loods zou blijven repeteren. Al is dat een wel heel minieme kans geworden.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.