Daniël Lansens uit de Korenbloemstraat voerde het woord namen het actiecomité. "Als Ventilus op de voorziene plaats gerealiseerd wordt, zullen op Torhouts grondgebied in de buurt van de autosnelweg E403 zo'n 80 gezinnen getroffen worden, waarvan sommige met jonge kinderen. U hebt zelf twee jonge kindjes, meneer de burgemeester. Stelt u zich eens in de plaats. Zou u er blij mee zijn mocht er elektrische spanning van 380.000 volt nabij uw huis komen?"

"Hoogspanning is gevaar voor volksgezondheid"

Ventilus is de nieuwe hoogspanningsverbinding van beheerder Elia, die de elektriciteit van de windparken op zee naar het binnenland moet brengen. Met onder andere nabij Zedelgem, Torhout, Ruddervoorde en Lichtervelde gigantische masten. Het gaat zoals gezegd om het vervoeren van elektriciteit met een spanning van 380.000 volt, de zwaarste categorie.

De hoogspanningslijn zou nabij de E403 zo'n 3 km Torhouts grondgebied aandoen vlakbij de Korenbloemstraat en de Korte Groenhovestraat, hoewel dat laatste weggetje eigenlijk net Ruddervoorde is. De actievoerders wijzen op het feit dat dergelijke hoge pylonen het landschap naar de knoppen zullen helpen. Bovendien, zo zeggen ze, is hoogspanning een gevaar voor de volksgezondheid, zeker als je er dicht bij woont. Plus: de waarde van de woningen daalt en de lokale land- en tuinbouwbedrijven voorzien serieuze problemen, onder meer om hun gewassen te beregenen.

"We zijn hier met een grote groep ongeruste bewoners vreedzaam bijeen en vragen de stad om onze zaak te verdedigen bij Elia", aldus Daniël Lansens. "Waarom wordt er niet gekeken om de hoogspanningslijn ondergronds te brengen? En waarom worden andere trajecten niet onderzocht?"

Infovergadering over Ventilus in stadskantoor

Kristof Audenaert beloofde te zullen overleggen met de burgemeesters van de buurgemeenten om de belangen van de buurtbewoners zo goed mogelijk te behartigen. Hij wees op de voorziene infovergadering over Ventilus, die op donderdag 13 juni tussen 16 en 20 uur in het stadskantoor plaatsheeft. Medewerkers van Elia en de Vlaamse Overheid zullen er aanwezig zijn.

"Pas na studies over milieueffecten, veiligheid en maatschappelijke kosten-baten zal de Vlaamse Regering een definitief tracé voor de hoogspanningslijn bepalen", besloot de burgemeester. "Dat gebeurt via een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP), waar een openbaar onderzoek aan verbonden is. Na de aanpassing van het GRUP volgt nog een vergunningsprocedure, waarbij Vlaanderen de bevolking opnieuw zal betrekken. Er is nog een hele weg te gaan."

Daniël Lansens uit de Korenbloemstraat voerde het woord namen het actiecomité. "Als Ventilus op de voorziene plaats gerealiseerd wordt, zullen op Torhouts grondgebied in de buurt van de autosnelweg E403 zo'n 80 gezinnen getroffen worden, waarvan sommige met jonge kinderen. U hebt zelf twee jonge kindjes, meneer de burgemeester. Stelt u zich eens in de plaats. Zou u er blij mee zijn mocht er elektrische spanning van 380.000 volt nabij uw huis komen?"Ventilus is de nieuwe hoogspanningsverbinding van beheerder Elia, die de elektriciteit van de windparken op zee naar het binnenland moet brengen. Met onder andere nabij Zedelgem, Torhout, Ruddervoorde en Lichtervelde gigantische masten. Het gaat zoals gezegd om het vervoeren van elektriciteit met een spanning van 380.000 volt, de zwaarste categorie.De hoogspanningslijn zou nabij de E403 zo'n 3 km Torhouts grondgebied aandoen vlakbij de Korenbloemstraat en de Korte Groenhovestraat, hoewel dat laatste weggetje eigenlijk net Ruddervoorde is. De actievoerders wijzen op het feit dat dergelijke hoge pylonen het landschap naar de knoppen zullen helpen. Bovendien, zo zeggen ze, is hoogspanning een gevaar voor de volksgezondheid, zeker als je er dicht bij woont. Plus: de waarde van de woningen daalt en de lokale land- en tuinbouwbedrijven voorzien serieuze problemen, onder meer om hun gewassen te beregenen."We zijn hier met een grote groep ongeruste bewoners vreedzaam bijeen en vragen de stad om onze zaak te verdedigen bij Elia", aldus Daniël Lansens. "Waarom wordt er niet gekeken om de hoogspanningslijn ondergronds te brengen? En waarom worden andere trajecten niet onderzocht?"Kristof Audenaert beloofde te zullen overleggen met de burgemeesters van de buurgemeenten om de belangen van de buurtbewoners zo goed mogelijk te behartigen. Hij wees op de voorziene infovergadering over Ventilus, die op donderdag 13 juni tussen 16 en 20 uur in het stadskantoor plaatsheeft. Medewerkers van Elia en de Vlaamse Overheid zullen er aanwezig zijn."Pas na studies over milieueffecten, veiligheid en maatschappelijke kosten-baten zal de Vlaamse Regering een definitief tracé voor de hoogspanningslijn bepalen", besloot de burgemeester. "Dat gebeurt via een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP), waar een openbaar onderzoek aan verbonden is. Na de aanpassing van het GRUP volgt nog een vergunningsprocedure, waarbij Vlaanderen de bevolking opnieuw zal betrekken. Er is nog een hele weg te gaan."