Torhoutse brandweer zoekt volk: acht vacatures voor brandweerman

De Torhoutse postoverste Alain Crombez: “Ik vind wat we als brandweerteam presteren zó waardevol, dat ik er trots op ben.” © Johan Sabbe
Johan Sabbe

De Torhoutse brandweer heeft al voor hetere vuren gestaan, maar het tekort aan manschappen begint toch stilaan problematisch te worden. In het plaatselijke korps is er ruimte voor 69 brandweermannen, maar dat zijn er momenteel maar 61: drie beroepskrachten en 58 vrijwilligers. Torhout worstelt dus met liefst acht vacatures voor brandweervrijwilliger. Bijgevolg worden er twee wervende infoavonden georganiseerd, gratis en volledig vrijblijvend.

Sinds 1 juni 2020 is Alain Crombez (50) uit de Bollestraat binnen de Hulpverleningszone 1 de nieuwe overste van de brandweerpost Torhout. Hij volgde Bernard Diopere op, die liefst 47 jaar in het korps actief is geweest. Alain is een van de drie beroepskrachten van de lokale brandweer, samen met Marc Cuypers en sinds 1 maart Thijs Haelewyn. “De 61 huidige brandweermannen, waarvan enkelen ook ambulancier zijn, worden aangevuld met nog negen zogenoemde externe ambulanciers, die we beschouwen als behorend tot onze groep”, zegt Alain. “Dat er helaas nog altijd acht plaatsen voor brandweerman niet zijn ingevuld, is erg jammer. Onze taak bestaat uit het helpen van mensen en weinig is mooier dan dat. Maar blijkbaar zien nogal wat jongeren op tegen de nodige opleiding en tegen de strengere eisen die de laatste jaren aan brandweerlui gesteld worden.”

Twee informatieavonden in de brandweerkazerne

De leiding van Zone 1, met zonecommandant Filiep Dekiere en als voorzitter burgemeester Kristof Audenaert, hoopt het tij te kunnen keren met het organiseren van infoavonden voor mannen én vrouwen die het korps willen versterken. De eerste Torhoutse infoavond heeft op vrijdag 25 maart om 19 uur in de kazerne aan de Aartrijkestraat plaats, de tweede op vrijdag 10 juni om 19 uur op dezelfde locatie.

“Officier Marc Degrieck, onderofficier Marc Casteleyn en brandweerman Maxim Jaques zullen die bijeenkomsten leiden”, vervolgt Alain. “Vooraf inschrijven, is niet nodig en iedereen is welkom. Er zal ook een mooi filmpje van de hand van brandweerman Yoni Casteleyn vertoond worden. Het worden zeker geen saaie infosessies.”

De jeugd onderschat de voldoening die onze taak als brandweerman ons geeft

Om te kunnen solliciteren om vrijwillig of professioneel bij een brandweerkorps aan te sluiten, dien je eerst het Federaal Geschiktheidsattest (FGA) te behalen. Daarvoor moet je drie proeven afleggen: een cognitieve test, een handvaardigheidsproef en een test inzake lichamelijke geschiktheid. Je kunt daarvoor terecht bij de WOBRA in Zedelgem, het West-Vlaams Opleidingscentrum voor de Brandweer. Eenmaal je dat FGA op zak hebt, mag je bij een korps aankloppen om aangeworven te worden. “Als het korps je in dienst neemt, moet je in totaal nog 264 uur basisopleiding aan de WOBRA gaan volgen”, legt Alain uit. “Dat is niet weinig natuurlijk. Later zijn er dan eventueel doorgroeimogelijkheden voor wie dat wenst. Je kunt je ook specialiseren als duiker, klimmer, gaspakdrager, deskundige in brandpreventie, ambulancier, dispatcher of, wat nieuw is, dronepiloot. Die drones worden niet ingezet voor het blussen, maar om nuttige luchtbeelden te schieten. Sowieso moet elke brandweerman jaarlijks 48 uur verplichte bijscholing volgen: 24 uur in de kazerne en 24 uur aan de WOBRA.

De sfeer in het korps is prima

Alain beseft dat de eisen inzake fysieke paraatheid en materiaalkennis niet te onderschatten vallen, maar uiteraard heeft de bevolking recht op de beste hulp.

“Onbekend maakt onbemind”, zegt hij. “Ik denk dat de jeugd onderschat welke enorme voldoening de taak als brandweerman ons geeft. En de sfeer in het Torhoutse korps is prima. Je smeedt er vriendschapsbanden. Mochten straks op z’n minst enkele van die acht vacante plaatsen ingevuld raken, dan zou ik al heel tevreden zijn. De zone investeert alvast in onze Torhoutse post. In april krijgen we een nieuwe ladderwagen en volgend jaar een nieuwe autopomp. Momenteel telt onze zone zowat 900 manschappen, verdeeld over drie beroepskorpsen en zeven vrijwilligersposten, waaronder Torhout. Zone 1 is een van de vier West-Vlaamse brandweerzones.”

Voor Alain is de brandweerkazerne zijn tweede thuis. “Ik vind wat we als team presteren zó waardevol, dat ik er trots op ben”, zegt hij. “En dit zonder in de kijker te willen lopen.”

Voor alle info: Ik word brandweerman

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.