Het gezellige ontbijt met zo'n 70 aanwezigen had plaats in de vernieuwde schuur van de stedelijke kinderboerderij. Het kaderde in de Week van de Vrijwilliger.
...

Het gezellige ontbijt met zo'n 70 aanwezigen had plaats in de vernieuwde schuur van de stedelijke kinderboerderij. Het kaderde in de Week van de Vrijwilliger. Het was het ideale moment om met Het Torhouts Trekpaard, geconcretiseerd in een keramiekbeeld, een organisatie in de kijker te plaatsen die zich op vrijwillige basis inzet voor de medemens. Het beeld stelde een paard voor en was van de hand van kunstenaar Patrick Benoot van De Beelderij."Onze prijs gaat dit jaar verdiend naar de vrijwilligers van Samana", zei Kristoff Demoor, voorzitter van Beweging.net. "Het zijn mensen met een gouden hart. We zijn blij hen te kunnen huldigen."Samana organiseert in principe elke maand twee bijeenkomsten. Een vrije activiteit wordt afgewisseld met een themanamiddag of een uitstap van een halve dag.Voorzitter Camilla Benoot (80) werd jaren geleden aangesproken door wijlen schepen Urbain Adam om tot het bestuur toe te treden van wat op dat moment nog CM Ziekenzorg heette. Ook Camilla's man Jozef Denolf stond haar bij en stilaan vormde er zich een groepje van noeste trekpaarden. Eerder had Urbains vrouw Maria Vermeersch zich eveneens voor de vereniging ingezet."Samen met een handvol trouwe medewerkers organiseren de drijvende krachten alle activiteiten", vervolgde Kristoff Demoor. "Telkens weer maken de bestuursleden tijd om zieken en bejaarden bij te staan, onder meer tijdens de jaarlijkse Lourdes-bedevaart van Samana. Net als zoveel andere vrijwilligers halen ze hun kracht uit de dankbaarheid van hun doelgroep. Samana Torhout mag dan een kleine vereniging zijn, ze heeft een grote waarde." (JS)