Dat heeft schepen van Milieu Elsie Desmet (CD&V) tijdens de gemeenteraadszitting van maandag bekendgemaakt op vraag van onafhankelijk raadslid Koen Sap. Die vroeg om de afspraakregeling in de toekomst zoveel mogelijk in stand te houden.
...

Dat heeft schepen van Milieu Elsie Desmet (CD&V) tijdens de gemeenteraadszitting van maandag bekendgemaakt op vraag van onafhankelijk raadslid Koen Sap. Die vroeg om de afspraakregeling in de toekomst zoveel mogelijk in stand te houden."Een afspraak maken, kan met een online inschrijvingsdocument via de website van de stad", lichtte schepen Desmet toe. "We krijgen goede reacties op dat systeem, vandaar dat we het verlengen tot eind september. Om het recyclagepark te bezoeken, kun je een moment vastleggen via www.torhout.be/recyclagepark of eventueel telefonisch. Wel is er tijdelijk geen inzameling van textiel en asbest mogelijk. We vragen de mensen om enkel naar het recyclagepark te komen als het echt nodig is. Per gezin wordt maar één afspraak toegestaan per week. Zo'n afspraak vastleggen, gebeurt minimum 6 uur en maximum 8 dagen vóór het bezoek. Aan de ingang de digitale bevestiging op je smartphone tonen, volstaat. Wel moet je je identiteitskaart meebrengen.""Momenteel werken we een systeem uit om na 30 september het bezoek aan het recyclagepark zo vlot en klantvriendelijk mogelijk te laten verlopen. Op de meeste dagen zal dat nog altijd na afspraak kunnen, maar we willen ook opnieuw de mogelijkheid voorzien om afval aan te voeren zonder afspraak. We opteren voor een verhouding 80/20. Concreet wil dat zeggen dat we vanaf 1 oktober één volle dag zullen behouden voor vrije bezoeken en de rest voor afspraken."Onafhankelijk raadslid Koen Sap lichtte nog eens toe waarom hij het punt op de gemeenteraadszitting ter sprake bracht. "Opvallend is dat de huidige afspraakregeling op veel bijval bij de bevolking kan rekenen", zei hij. "Vandaar de vraag om dat systeem effectief in de toekomst te behouden, of toch minstens grotendeels. Toch zal er rekening gehouden moeten worden met mensen die onverwacht met afval opgescheept zitten, zelfstandige aannemers bijvoorbeeld, en het op korte termijn moeten kwijtraken. Voor die gevallen kon het recyclagepark eventueel ook het laatste openingsuur van de dag zonder afspraak toegankelijk zijn."