Torhout wil nadrukkelijk werk maken van wijk- en buurtwerking

Raadslid Delphine Levrouw vindt dat de stad de wijkfeesten en -kermissen moet blijven promoten, al kunnen die in coronatijden helaas niet doorgaan. © foto JS
Johan Sabbe

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond riep raadslid Delphine Levrouw (CD&V) het stadsbestuur op om zo snel mogelijk werk te maken van een breed ontwikkelde wijk- en buurtwerking. “De inwoners en de adviesraden dringen al langer aan om daarop in te zetten”, zei ze.

Het stadsbestuur is zich daarvan bewust en heeft sowieso in de meerjarenplanning het actiepunt Torhout wijkt en buurt opgenomen om samen met de inwoners het sociale leven in de wijken en de buurten te versterken.

Graag een totaalplan én plannen per wijk

“In bepaalde buurten is er nood aan een bijkomende ontmoetingsruimte”, aldus Delphine. “Nogal wat bewoners willen dat er een gesprek wordt aangegaan over een ander en ruimer gebruik van bestaande parochiezalen en kerkgebouwen.”

“Voorts dienen de kwetsbaren in onze samenleving maximaal bij het vrijetijdsaanbod betrokken te worden. Daarbij kan gedacht worden aan de uitbouw van een systeem van brugfiguren, het nog beter toepassen van het sociaal tarief, een optimale communicatie omtrent het hulpaanbod en het voorzien van extra plaatsen in de kinderopvang.”

“We dienen in elk geval alert te zijn rond wat er leeft in de wijken. Via een structureel netwerk zouden mensen voor elkaar klusjes kunnen doen, net als vervoersopdrachten, boodschappen, enzovoort. We moeten ook de wijkfeesten en -kermissen blijven promoten, al kunnen die in coronatijden helaas niet doorgaan.”

“Ik dring er vooral op aan dat alles in een totaalplan zou opgenomen worden én in plannen per wijk, want elke wijk is uniek en heeft eigen noden en wensen. In de huidige moeilijke periode is een warme buurt alvast een enorme zegen.”

“Ik zou graag willen weten of het stadsbestuur al heeft nagedacht over een plan van aanpak. Welke dienst ontfermt zich over deze materie en wie is het aanspreekpunt in onze stad?”

In tijden van corona meer dan ooit nodig

“Uiteraard is er nood aan warme buurten”, antwoordde burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “We hebben al contact gehad met een buurtinformatienetwerk uit het Brugse om ons licht op te steken. Een waardevol, digitaal platform met heel wat mogelijkheden. Het klopt dat we behoefte hebben aan een totaalplan om onze inwoners te verbinden.”

“We zijn in elk geval met de materie bezig. In tijden van corona zien we meer dan ooit hoe we op de samenhang van de wijken en de buurten dienen te focussen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.