De kans dat het provinciebestuur in geval van beroep wél een omgevingsvergunning aflevert, lijkt echter al even klein te zijn. Nu al heeft de provinciale dienst Waterlopen ongunstig advies voor het project verleend. Ook het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Agentschap Innoveren en Ondernemen, de stedelijke deskundige Mobiliteit en de stedelijke omgevingsambtenaar gaven negatief advies. Plus: er werden tijdens de periode van openbaarmaking liefst 24 bezwaren ingediend.
...

De kans dat het provinciebestuur in geval van beroep wél een omgevingsvergunning aflevert, lijkt echter al even klein te zijn. Nu al heeft de provinciale dienst Waterlopen ongunstig advies voor het project verleend. Ook het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Agentschap Innoveren en Ondernemen, de stedelijke deskundige Mobiliteit en de stedelijke omgevingsambtenaar gaven negatief advies. Plus: er werden tijdens de periode van openbaarmaking liefst 24 bezwaren ingediend.De geplande supermarkt met een bebouwde oppervlakte van bijna 2.400 vierkante meter zou naar verluidt een vestiging van Albert Heijn of Jumbo kunnen worden, twee grote Nederlandse warenhuisketens die al langer in Vlaanderen willen doorgroeien. De Groep Vanhee uit Oostkamp realiseerde een tijdje geleden in Torhout een succesvol project van drie grote winkelpanden langs de Oostendestraat, waar nu Torfs, De Fashion Store en Zeb For Stars gevestigd zijn. Maar voor een eventuele supermarkt enkele honderden meters verderop lijkt het niet te zullen lukken.De weide waarop de Groep Vanhee het supermarktproject wil realiseren, bevindt zich pal aan de grote rotonde 't Engelshof, tussen het beschermde Estaminet In 't Hof van Engeland en het slachthuis Van Hoornweder. Het perceel strekt zich uit tot aan de Zomerstraat, waar zich de in- en uitrit van de parking met een 140-tal plaatsen zou bevinden. Ook de bevoorrading door de vrachtwagens zou via die straat gebeuren. Toen de buurtbewoners lucht kregen van het project, gingen ze direct op hun achterste benen staan. Ze vinden een supermarkt op die plaats onverantwoord voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van de smalle Zomerstraat. "Zulke grote winkels horen niet thuis vlakbij de woonwijk Don Bosco", klinkt het. "Deze plaats is hier totaal niet voor geschikt."De Groep Vanhee legde nochtans een mobiliteitsstudie voor, waaruit moet blijken dat de in- en uitgang via de Zomerstraat perfect haalbaar is. Langs de drukke Vredelaan is dat daarentegen niet mogelijk."Deze locatie is inderdaad niet geschikt voor bebouwing in functie van grootschalige kleinhandel", zegt schepen van Omgevingsvergunningen Rita Dewulf. "Dit zowel op het vlak van de schaalgrootte, de effecten op de omgeving, de potentiële wateroverlast als de mobiliteit. De aanvraag door de Groep Vanhee doet afbreuk aan de goede ruimtelijke ordening en is niet in overeenstemming met de buurt. Dus hebben we de omgevingsvergunning met het College van Burgemeester en Schepenen geweigerd."De aanvraag wijkt volgens de schepen trouwens af van de bepalingen van het BPA. Het terrein ligt enerzijds in een zone voor residentieel woongebied en anderzijds in agrarisch gebied. "Bovendien oordeelt de provincie dat er door de aanvragers geen rekening is gehouden met de ligging in mogelijk overstroombaar gebied", zegt ze. "Komt daarbij dat de Zomerstraat niet ingericht is om bijkomende verkeersstromen te verdragen en al zeker geen vrachtverkeer. Ook qua geluidshinder valt zo'n supermarkt niet te onderschatten. De 24 bezwaren die werden ingediend, gaan vooral over de verkeersafwikkeling nabij de wijk Don Bosco, de waterhuishouding, de impact op de lokale handel en de geluidsoverlast."