Torhout stuurt motie naar NMBS over sluiting stationsloketten

Ook in Torhout wil de NMBS de stationsloketten tegen eind dit jaar sluiten en daar neemt de gemeenteraad geen vrede mee.©Johan Sabbe
Ook in Torhout wil de NMBS de stationsloketten tegen eind dit jaar sluiten en daar neemt de gemeenteraad geen vrede mee.©Johan Sabbe
Johan Sabbe

De Torhoutse gemeenteraad heeft maandagavond zijn ongenoegen laten blijken over de eenzijdige beslissing vanwege de NMBS om tegen het eind van het jaar de bemande loketten in het station te sluiten. Alle politieke fracties keurden, over de partijgrenzen heen, een motie goed die zowel aan het spoorbedrijf als aan de federale overheid bezorgd wordt.

De gemeenteraad maakt zich grote zorgen over het uitkleden van het station, het terugschroeven van de info en dienstverlening aan de reizigers, de mogelijke onveiligheid tijdens de spitsmomenten, de financiële gevolgen voor sommige treingebruikers en het te verwachten gebrek aan toezicht op de orde en netheid in het station. En dit in een grote scholenstad als Torhout!

Gemeenteraadsleden vragen met aandrang vijf zaken

In de motie worden vijf zaken met aandrang gevraagd. Ten eerste om de algemene dienstverlening verder uit te bouwen, onder meer door het inzetten van een extra laatavondtrein in de weekends en het organiseren van een ticketverkoop in nabijgelegen winkels.

Ten tweede om samen met het stadsbestuur een visie uit te werken over de toekomst van het station, dat een aantrekkelijke plek zou moeten worden met een brede waaier aan diensten waardoor mensen er graag komen.

Ten derde om de wachtzaal een halfuur vóór en ná de laatste treinverbinding in het station open te houden als verwarmde en overdekte ruimte voor reizigers.

Ten vierde om per station één contactpersoon van de NMBS aan te wijzen, die het aanspreekpunt wordt voor de lokale overheden, de verenigingen, enzovoort. Via overleg met die persoon kan er tot een gedegen samenwerkingsovereenkomst gekomen worden.

En ten vijfde – niet onbelangrijk – wil de raad dat de huidige loketfuncties in stand gehouden blijven zolang de eerder vermelde punten niet gerealiseerd zijn.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.