Torhout start grondige vernieuwing van parkeerbeleid

Het Torhoutse stadsbestuur wil op het vlak van het parkeerbeleid op de digitale trein stappen. Dat gebeurt samen met het parkeerbedrijf Indigo-Streeteo door vanaf april virtuele bewonerskaarten in te voeren. Op termijn is het de bedoeling om het betalend parkeren overal door blauwe zone te vervangen.

Een boete krijgen voor een per vergissing niet gelegde bewonerskaart zal dankzij de virtuele exemplaren niet meer mogelijk zijn.©Johan Sabbe
Een boete krijgen voor een per vergissing niet gelegde bewonerskaart zal dankzij de virtuele exemplaren niet meer mogelijk zijn.©Johan Sabbe

“Tot en met 31 maart zullen de bewonerskaarten nog op papier afgeleverd worden”, aldus schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V) maandagavond tijdens de digitale bijeenkomst van de gemeenteraad. “Daarna worden alle nieuwe bewonerskaarten en uiteraard ook de kaarten die aan verlenging toe zijn, volledig gedigitaliseerd. Niets meer aan de ruit van de wagen te bevestigen dus! De prijs voor een kaart stijgt van 15 naar 24 euro, of 2 euro per maand. De nieuwe, digitale bewonerskaarten zullen echter niet langer toegewezen zijn aan één bepaalde zone, maar in alle blauwe en betalende zones gelden, wat een groot voordeel is.”

Aanvraag bewonerskaarten rechtstreeks via parkeerbedrijf

Aan de digitale bewonerskaarten kan er slechts één nummerplaat gekoppeld worden. Voor het eerst is ook het aanvragen van een tweede bewonerskaart per adres mogelijk, maar daar hangt een stevig prijskaartje van 175 euro per jaar aan vast.

De aanvraag van de digitale bewonerskaarten zal niet langer via de dienst Ruimte van de stad gebeuren, maar rechtstreeks bij Indigo-Streeteo. “Op die manier beschikt het parkeerbedrijf meteen over alle juiste gegevens en kan het de volledige procedure zelf afhandelen”, legt schepen Desmet uit. “Na 31 maart zullen de houders van een bewonerskaart stelselmatig een brief krijgen van Indigo-Streeteo met de uitnodiging om voor een nieuwe kaart te betalen. Na die betaling worden de gegevens opgenomen in het parkeersysteem. Bij controle ziet de parkeerwachter onmiddellijk dat de wagen beschikt over een bewonerskaart en dus over een geldig parkeerbewijs.”

Op termijn geen betalend parkeren meer in de stadskern

Parkeerkaarten voor medici zullen voorlopig nog, in afwachting van de digitalisering, op papier door het stadsbestuur afgeleverd worden. Ook hier stijgt de prijs naar 24 euro per kaart. Aannemerskaarten moeten zoals nu aangevraagd worden bij de dienst Ruimte van de stad. Hierin verandert er dus niets. Parkeerkaarten voor deelvoertuigen zijn gratis en worden digitaal.

“Dankzij de virtuele bewonerskaarten vervalt de kans om een boete op te lopen door een kaart per vergissing niet te leggen”, aldus nog Elsie Desmet. “Of door een kaart die van het dashboard is gevallen. Op relatief korte termijn willen we evolueren naar een nieuw parkeerbeleid dat een mix moet worden van grote gratis randparkings, blauwe zone in de stadskern en op strategische locaties ruim 50 gratis kortparkeerplaatsen Shop & Go . Zonder betalend parkeren.”

“Op de parking Pollet in de Hofstraat worden vanaf 1 april bewonerskaarten toegelaten en dit zeker tot het einde van de werkzaamheden voor de stadskernvernieuwing. Daarna zullen we de situatie evalueren.”

Eerst een globaal parkeerbeleid goedkeuren

“Inzake het parkeren zijn er soms tegenstrijdige belangen in het geding”, reageerde Bertrand Vander Donckt (Groen). “We vinden het prima dat de bewonerskaarten gedigitaliseerd worden, maar begrijpen niet dat er niet eerst een globaal parkeerbeleidsplan wordt goedgekeurd. We zullen ons dan ook onthouden over de voorliggende agendapunten.”

“De op termijn voorziene afschaffing van het betalend parkeren vind ik positief”, aldus onafhankelijk raadslid Koen Sap.

“Waarom blijft de kaart voor de medici een papieren kaart?” wou Inge Perquy (N-VA) weten. “En waarom wordt ook die kaart duurder met toch maar één te koppelen nummerplaat?”

Schepen Elsie Desmet: “We willen komen tot een parkeerbeleid dat door zoveel mogelijk mensen gedragen wordt. Dat de tweede bewonerskaart fiks duurder verkocht zal worden, is een poging om mensen aan te zetten om zich op een duurzame manier te verplaatsen in de stad. En wat de medicikaarten betreft: ook die zullen op korte termijn gedigitaliseerd worden, vandaar dat we er vanuit technisch oogpunt maar één nummerplaat aan kunnen laten koppelen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.