"We zijn volop bezig met het ontwikkelen van een toekomstvisie rond de oude begraafplaats", zegt schepen Elsie Desmet. "De eerste stap is er een nieuwe naam aan geven. De mensen kunnen hun stem uitbrengen tot en met 31 juli. Begin oktober wordt de gekozen naam officieel bekendgemaakt."
...

"We zijn volop bezig met het ontwikkelen van een toekomstvisie rond de oude begraafplaats", zegt schepen Elsie Desmet. "De eerste stap is er een nieuwe naam aan geven. De mensen kunnen hun stem uitbrengen tot en met 31 juli. Begin oktober wordt de gekozen naam officieel bekendgemaakt."Er is keuze tussen Mokepark, Noordster, Calvariepark en de naam die de lading het duidelijkst dekt: Het Oud Kerkhof. Nogal wat grafmonumenten op de oude begraafplaats zijn waardevol, maar helaas staan velen er verloederd bij. De stad is zich daarvan bewust en wil via restauraties en het peter- en meterschap van grafzerken verandering in de situatie brengen. Dat blijkt echter iets van lange adem te zijn.Een relatief groot deel van de begraafplaats werd op 27 mei 2015 door toenmalig Vlaams minister Geert Bourgeois beschermd als monument. Het gaat om 1.698 van de in totaal 2.372 grafmonumenten. Van die bijna 1.700 grafzerken zijn er 1.419 onomkeerbaar beschermd en 279 weliswaar beschermd, maar met de mogelijkheid om ze mits een degelijke motivatie eventueel toch te verplaatsen of weg te nemen. Al is de stad dat niet van plan.En dan de naamkeuze. De mogelijkheid Mokepark verwijst naar de familie Moke, die nauw met de geschiedenis van Torhout verbonden is geweest. Het begon met Jan Moke, de eerste baljuw van de stad, gestorven in 1655. Ook zijn nakomelingen waren er vaak baljuw of griffier. De bewuste begraafplaats kwam in 1833 tot stand onder Louis-Benoit Moke, de eerste burgemeester van Torhout na de Belgische onafhankelijkheid. Voor hem werd in 1850 de allereerste concessie op de begraafplaats aangevraagd. Andere bekende familieleden waren Marie Moke, zo'n beetje de pionier van het plaatselijke meisjesonderwijs, en Marie Félicité Denise Moke, later bekend als Marie Pleyel. Laatstgenoemde was een van de beste concertpianistes van de negentiende eeuw.De tweede mogelijke naam, Noordster, verwijst naar de vroegere herberg die zich aan de overzijde van de hoofdingang van het kerkhof bevond. Het café verdween omstreeks 1868-1869 samen met de Cleynen molen, om plaats te ruimen voor de uitbreiding van de nabije normaalschool.De derde naam, Calvariepark, duidt op de opvallende calvarieberg op de begraafplaats. Oorspronkelijk lag die centraal, maar uiteindelijk werd hij verplaatst naar het achterste deel van het kerkhof.En ten slotte kan er gekozen worden voor Het Oud Kerkhof, de naam die de begraafplaats nu in de volksmond heeft. Stemmen kan tot en met 31 juli via deze link.