De Noordlaan wordt binnenkort ingrijpend gerenoveerd en heringericht. Daarbij gaan veiligheid en waterbeheersing hand in hand. De werkzaamheden aan de nutsleidingen zijn al enige tijd aan de gang en straks komt de rest van het project op kruissnelheid.
...

De Noordlaan wordt binnenkort ingrijpend gerenoveerd en heringericht. Daarbij gaan veiligheid en waterbeheersing hand in hand. De werkzaamheden aan de nutsleidingen zijn al enige tijd aan de gang en straks komt de rest van het project op kruissnelheid.Bij hevige regenval heeft de Noordlaan te lijden onder wateroverlast, voornamelijk ter hoogte van de kruispunten met de Aartrijkestraat en de Industrielaan. De diameter van de rioolbuizen is er te klein om het vele oppervlaktewater van onder meer het naburige bedrijventerrein te slikken. De nieuwe rioolkokers zullen daar verandering in brengen. Ze moeten het regenwater afvoeren naar het aan te leggen bufferbekken net naast restaurant Chantilly. Dat bekken zal ongeveer 21.000 kubieke meter water kunnen bergen.Nabij het bufferbekken is er een landschapspark voorzien. "We kiezen ervoor om in de nabijheid van de stadskern een nieuwe groene long aan te leggen", aldus schepen van openbare Werken Hans Blomme (CD&V). "Torhout heeft al drie bufferbekkens waarbij de groenbeleving een meerwaarde is: bij het speelbos Torwoud, nabij de Koebeek en in de Rijselstraat. Die bekkens herbergen quasi zuiver regenwater, waardoor de biodiversiteit er sterk toeneemt."In het landschapspark langs de Noordlaan zijn er wandel- en fietspaden voorzien die op de buurt aansluiten. In de richting van het park wordt er een dubbel fietspad aangelegd vanaf de Oostendestraat, zodat de natuurzone vlot bereikbaar is. Voorts zal er een verbinding over het bufferbekken gerealiseerd worden, zodat fietsers en wandelaars vanuit de richting van de oude spoorwegbedding De Groene 62 via de Aartrijkestraat en de Gwijde Van Dampierrestraat veilig de Noordlaan kunnen bereiken en omgekeerd. Rondom het bekken loopt er een wandelpad, uitgerust met zitbanken en picknicktafels.De kinderen zullen zich kunnen uitleven op de vlonderpaden over het water. Via een ponton kunnen ze het eilandje in het midden van het bekken bereiken, wat best avontuurlijk is.De start van de werkzaamheden is nog dit voorjaar gepland. "Torhout zal er dankzij het landschapspark een natuurparel bij hebben", klonk schepen Blomme tevreden.