"Die man of vrouw zal als vertrouwensfiguur beschikbaar zijn voor kwetsbare jongeren", aldus schepen van Sociale Zaken Paul Dieryckx (SP.A). "We willen een persoon die naar hen luistert. We willen de onderbescherming van jongeren aanpakken. Zo kan er vlotter contact gelegd worden met bestaande hulpverleningsorganisaties in de regio."
...

"Die man of vrouw zal als vertrouwensfiguur beschikbaar zijn voor kwetsbare jongeren", aldus schepen van Sociale Zaken Paul Dieryckx (SP.A). "We willen een persoon die naar hen luistert. We willen de onderbescherming van jongeren aanpakken. Zo kan er vlotter contact gelegd worden met bestaande hulpverleningsorganisaties in de regio."Het succes van het zomerse Torhout Beach, dat al enkele jaren georganiseerd wordt door de stedelijke jeugddienst, toont aan dat jongeren op zoek zijn naar een plek waar ze, naast een vrijetijdsaanbod, bij iemand terecht kunnen die naar hen luistert.Uit de digitale bevolkingsbevraging, ook bij de jeugd, blijkt dat nogal wat jongeren een tekort ervaren van rechtstreeks toegankelijke, laagdrempelige hulpverlening. Vaak weten ze niet waar ze recht op hebben, waar ze met een bepaalde vraag terechtkunnen, welk vrijetijdsaanbod er bestaat en met wie ze kunnen praten als ze het moeilijk hebben.Het stadsbestuur zal professionele partners contacteren met expertise inzake het jeugdopbouwwerk. Het is de bedoeling om op die manier een gepaste samenwerking aan te gaan. De prioriteiten voor de aan te stellen eerstelijnswerker? Het opzetten van participatieve projecten en een toegankelijk vrijetijdsaanbod, op jeugdvlak preventief handelen en kort op de bal spelen en voorts de problemen detecteren en aan het stadsbestuur melden.Sien Lagae (Groen): "We staan achter dit idee en het voorstel om met een externe organisatie samen te werken. Ook positief is dat de jeugdopbouwwerker aan de stedelijke jeugddienst toegevoegd zal worden."Eva Maes (N-VA): "Waarom wordt deze functie maar voor twee jaar voorzien? Het vraagt naar onze mening heel wat tijd om je in dergelijke materie in te werken en het vertrouwen van de jongeren te winnen."Paul Dieryckx (SP.A): "We kiezen voorlopig maar voor twee jaar, omdat we dit project in eerste instantie met de coronasteunmaatregelen zullen financieren. Daarna zullen we de functie in principe verlengen. Dat is alvast de bedoeling."