Torhout investeert fors, maar blijft een financieel gezonde stad

Een opvallend moment was de dag waarop de fiets- en voetgangerstunnel nabij de Lichtervelde- en de Tuinstraat onder de treinsporen werd geschoven. © Johan Sabbe
Johan Sabbe

Tijdens de digitale gemeenteraadszitting van maandagavond stelde schepen van Financiën Joost Cuvelier (CD&V) de aanpassing van het stedelijke meerjarenplan 2020-2025 voor. De conclusie van zijn overzichtelijke powerpointpresentatie was rooskleurig: Torhout investeert fors, maar blijft een financieel gezonde stad.

“De geleverde inspanningen van de voorbije jaren op het financiële vlak werpen hun vruchten af”, aldus de schepen. “Torhout is financieel kerngezond. Bovendien is er heel wat beleidsruimte gecreëerd, zodat de belangrijke uitdagingen waarvoor we staan, nog doortastender aangepakt kunnen worden.”

Investeren in de stadskern en in waterbeheersing

De totale investeringsuitgaven voor de periode 2020-2025 verhogen van 52 naar 58 miljoen euro. Nieuwe projecten in de tabellen zijn de aankoop van de site Thor (4,1 miljoen euro), een bouwfonds voor betaalbaar wonen (1 miljoen euro) en beheerswerken aan het stadspatrimonium (600.000 euro).

Het zwaartepunt van de investeringen ligt uiteraard bij de lopende stadskernvernieuwing, maar tegelijkertijd blijft de stad sterk inzetten op waterbeheersing. “Zo is het landschapspark aan de Noordlaan bijna afgewerkt”, zei schepen Cuvelier. “De ondergrondse kokers onder de Noordlaan zijn recent aangelegd om in de toekomst bij hevige regenval wateroverlast te vermijden. Voorts lopen in de Parkstraat de rioleringswerkzaamheden op hun einde. De afwerking is voorzien tegen komend voorjaar. Naast de recent vernieuwde wegen en rioleringen, wordt ook de aanleg van een captatiebekken voorzien. Dat moet zorgen voor wateropslag in de strijd tegen de zomerdroogte.”

De schepen had het ook nog over het vernieuwen van tal van wegen, het ingrijpend vergroenen van de stad en de aankoop van strategische domeinen, zoals de historische locatie ’s Gravenwinkel (ook wel site d’Aussy genoemd), de site Pollet in de Hofstraat en het domein Leda aan de Warandestraat.

Miljoen euro voor het activeren van betaalbaar wonen

“De bescherming van de zwakke weggebruiker blijft een prioriteit”, vervolgde schepen Cuvelier. “Een mooi project in dat verband is de fietssnelweg Spoor 3 tussen Torhout en Lichtervelde, die in volle aanleg is. Een opvallend moment was de dag waarop de fiets- en voetgangerstunnel nabij de Lichtervelde- en de Tuinstraat onder de treinsporen werd geschoven. Voorts is het fietspad in de Rozeveldstraat bijna klaar. In principe zal het tegen het eind van het jaar in gebruik genomen worden. Nóg een belangrijk project is het nieuwe fietspad in de Kortemarkstraat dat op komst is.”

Nieuw: het stadsbestuur stelt een miljoen euro ter beschikking voor het activeren van betaalbaar wonen. Veel werkende alleenstaande ouders met kinderen, net als jonge gezinnen, komen namelijk niet in aanmerking voor een sociale woning, maar verdienen toch onvoldoende om een kwalitatief huis te kopen of te huren. Daar kan met dat riante stedelijke fonds van een miljoen euro iets aan gedaan worden.

Schuldgraad en leningenlast blijven laag

“Aangezien we sinds 2012 geen nieuwe leningen meer hebben aangegaan, is de uitstaande langetermijnschuld intussen gezakt tot 18,2 miljoen euro”, besloot schepen Cuvelier zijn positieve betoog. “Er is voorzien om 34,5 miljoen euro leningen op te nemen in de periode 2020-2025. Deels gecompenseerd door de kapitaalsaflossingen in die periode, zorgt dat voor een stijging van de langetermijnschuld tot 39,8 miljoen euro eind 2025. De schuldgraad – de verhouding van de lange termijnschuld ten opzichte van de totale opbrengsten – komt daardoor op 0,88, wat sowieso heel gunstig blijft.”

“Niettemin is voorzichtigheid geboden, want financieel zal de impact van de coronacrisis absoluut niet te onderschatten vallen. Gelukkig wordt de aderlating die we daardoor lijden, deels gecompenseerd door minder uitgaven voor evenementen en door subsidies vanwege de hogere overheden.”

Oppositie waarschuwt voor de toekomst

De oppositiepartijen Groen en N-VA toonden zich galant en ontkenden de gezonde financiële toestand van de stad niet. Maar ze waarschuwden niettemin voor de toekomst. “De stad moet niet alleen nu gezond zijn, maar het de komende jaren ook blijven”, vatte Eva Maes (N-VA) het gevoel samen. “Dus moeten we oppassen dat we plots geen financiële strop om de hals krijgen. Want we mogen onszelf geen blaasjes wijsmaken: er zal de komende jaren nog veel betaald moeten worden.”

Bij de stemming over de gewijzigde meerjarenplanning onthielden N-VA en Groen zich. Onafhankelijk raadslid Koen Sap stemde voor, net als de meerderheidspartijen CD&V en SP.A.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.