Torhout gaat op zoek naar een stadsdichter

Peter Sap van restaurant De Kluze op het Conscienceplein schrijft geregeld pittige gedichten in het sappige West-Vlaams, die hij in coronatijden soms aan zijn zaak afficheert (foto). Maar ambitie om stadsdichter te worden, zal hij wellicht niet hebben. © foto JS
Johan Sabbe

Net nu corona de cultuursector een hak zet, heeft de Torhoutse gemeenteraad maandagavond beslist om op zoek te gaan naar een stadsdichter. Dat gebeurt in eerste instantie voor een periode van twee jaar. De uitverkoren man of vrouw dient met een eigenzinnige pen en een scherpe blik het lokale leven op een originele manier op papier te zetten.

De Torhoutenaren die willen meedingen naar de titel van stadsdichter moeten hun kandidatuur uiterlijk op 4 januari bezorgen. Ze hebben dus nog ruim de tijd om er even over na te denken.

Bekendmaking op Gedichtendag 28 januari 2021

“Met een stadsdichter willen we bijdragen aan het culturele klimaat in Torhout”, lichtte schepen van Cultuur Lieselotte Denolf (CD&V) toe. “Het werk van de aangestelde man of vrouw zal te horen en/of te lezen vallen tijdens culturele activiteiten en belangrijke plaatselijke gebeurtenissen. De komende maanden kan iedereen met taalgevoel en een groot hart voor onze stad zich kandidaat stellen. Een professionele jury zal zich buigen over de ingezonden gedichten zonder vooraf te weten wie ze geschreven heeft. De officiële aanstelling van de stadsdichter is voorzien op Gedichtendag 28 januari 2021 en dit voor twee jaar.”

De gedichten van de stadspoëet moeten door hun vorm en inhoud de inwoners een frisse kijk geven op het gemeenschapsleven. Leesbaarheid, verstaanbaarheid en toegankelijke poëzie zijn belangrijke vereisten.

De stadsdichter ontvangt een vergoeding van 2.000 euro, dus 1.000 euro per jaar.

Raadslid Baert reageert met een mooi sonnet

Ward Baert (N-VA) was het initiatief genegen en reageerde zowaar met een mooi, zelfgeschreven sonnet. Dat is een veertienregelig metrisch gedicht, bestaande uit twee blokjes van vier regels en eentje van zes. “Een stadsdichter die moet erin lukken / om Torhouts grootse roem en dito luister / in bevlogen verzen uit te drukken / à haute voix of met intiem gefluister.” Waarop wacht Ward op zich kandidaat te stellen? Hij oogstte alvast applaus van de hele gemeenteraad.

Wie wil deelnemen aan de verkiezing moet vier getypte gedichten, een curriculum vitae en een motivatiebrief aan het College van Burgemeester en Schepenen bezorgen en dit uiterlijk op maandag 4 januari. Dat kan per brief en ook via info@torhout.be. Alle informatie is te vinden op Stadsdichter Torhout en via vrijetijdshuis@torhout.be, 050 22 07 70.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.