Torhout evolueert van vijf naar drie parochiekerken

Delegaties van de stad en het centraal kerkbestuur in de Sint-Pieterskerk: v.l.n.r. de schepenen Paul Dierickx en Lieselotte Denolf, Jan De Corte (Wijnendale), deken Michel Roggeman, Daniël Willem (parochiaal team), Luc Vierstraete (Sint-Jozef Arbeider), André Vansteelandt (Sint-Henricus) en Kristof Lataire van Kapittel. Niet op de foto: Wilfried Lammens (Don Bosco), Paul Deman (Sint-Pieters) en algemeen directeur van de stad Tom Vandenberghe.
Johan Sabbe

Op zich zijn het maar aanbevelingen en moet het eigenlijke stappenplan nog uitgewerkt worden, maar de kans dat Torhout voor de katholieke erediensten van vijf naar drie kerken evolueert, is groot. Op termijn zou er voor de diensten op Don Bosco en Sint-Henricus naar de zijkapellen uitgeweken worden, wat betekent dat die kerken liturgisch op een… zijspoor belanden. Enkel de kerken van Wijnendale, Sint-Jozef Arbeider en op de eerste plaats het centrale Sint-Pieters zouden zo volwaardig mogelijk voor de erediensten blijven functioneren.

Dat is zo’n beetje de kern van het zogenoemde ‘gedragen en duurzaam toekomstbeeld’ voor de vijf resterende Torhoutse parochiekerken, dat de stad en het centraal kerkbestuur na een intensief overlegtraject hebben uitgedokterd. Eerder zijn de kerken van de kapelanijen Maria-Assumpta en De Goede Herder al dichtgegaan.

Heilige huisjes zullen moeten sneuvelen

Dat er iets moet gebeuren met het publieke religieuze patrimonium in tijden van een schrijnend priestertekort en de vaststelling dat almaar minder mensen naar de mis gaan, is een open deur intrappen. En dat er daarbij heilige huisjes sneuvelen, zelfs letterlijk, valt niet te vermijden. Al blijven de stad en het kerkbestuur voorzichtig in hun conclusies en dien je in de neerslag van wat uit de zogenoemde Kapitteldagen is voortgevloeid, vooral tussen de regels te kunnen lezen.

De kerk van Don Bosco zou in de toekomst voor erediensten maar een heel beperkte rol meer spelen.
De kerk van Don Bosco zou in de toekomst voor erediensten maar een heel beperkte rol meer spelen. © Johan Sabbe

Die Kapitteldagen met inspraak van de gelovige gemeenschap werden begeleid door gewezen Torhoutenaar Kristof Lataire, die zijn eigen bedrijfje Kapittel runt.

Op Don Bosco en Sint-Henricus verhuizen de erediensten naar de zijkapellen

Het voorbije participatietraject werd getrokken door een kernkapittel, bestaande uit twaalf mensen uit het centraal kerkbestuur, de kerkfabrieken, de parochieteams en het stadsbestuur met schepen van Erediensten Lieselotte Denolf. Corona stak qua timing stokken in de wielen, maar nu zijn de conclusies er dan toch, al wordt er benadrukt dat het voorliggende toekomstbeeld geen beslissingsdocument is, maar enkel een inspiratiebundel met ideeën en aanbevelingen over het perspectief van het publieke religieuze patrimonium.

Specifieke uitvaartkerk op Sint-Jozef Arbeider

De kern van het rapport, dat tien concrete aanbevelingen bevat? Schepen Denolf: “Er zal bekeken worden hoe de zijkapellen van de kerken van Don Bosco en Sint-Henricus een grotere rol kunnen spelen in functie van erediensten en gebed. De grote kerkgebouwen zelf zouden dan kunnen openstaan voor andere activiteiten die een meerwaarde bieden voor de brede lokale leefgemeenschap. Voorts is het de bedoeling om de decanale Sint-Pieterskerk te versterken als centrale kerk van de stad met gebed, stilte en de erediensten voorop.”

Ook de kerk van Sint-Henricus belandt op termijn voor erediensten op een zijspoor.
Ook de kerk van Sint-Henricus belandt op termijn voor erediensten op een zijspoor. © Johan Sabbe

“Op Sint-Jozef Arbeider, de wijk Driekoningen, wordt ernaar gestreefd om de kerk specifiek in te zetten als Torhoutse uitvaartkerk, al zal er bij overlijdens ook nog altijd van de andere kerken in de stad gebruikgemaakt kunnen worden. In de Sint-Jozefskerk van Wijnendale ten slotte zouden in de toekomst erfgoed en cultuur een prominentere plaats moeten innemen, zodat ook toeristen er inspiratie vinden.”

Het is nu de bedoeling om een werkgroep samen te stellen die met het rapport aan de slag gaat, wat tot concrete voorstellen én ingrepen dient te leiden. Het uitwerken van een stappenplan is de eerste opdracht.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.