De Sint-Audomaruskerk heeft het zelfs geruime tijd zonder windhaan moeten stellen. Een halve eeuw lang waakte de 'oude' haan over de overledenen op het kerkhof in de schaduw van de Vlaamse hallenkerk. De Sint-Audomaruskerk is trouwens de moederkerk van de twee andere parochiekerken in De Panne. Jarenlang had de torenhaan weer en wind getrotseerd, en daardoor was hij al zijn staart kwijtgespeeld. Toch hield hij dapper stand, maar hij leed zo erg aan de corrosieziekte dat hij uiteindelijk in stukken en brokken van de torenspits naar beneden donderde.
...

De Sint-Audomaruskerk heeft het zelfs geruime tijd zonder windhaan moeten stellen. Een halve eeuw lang waakte de 'oude' haan over de overledenen op het kerkhof in de schaduw van de Vlaamse hallenkerk. De Sint-Audomaruskerk is trouwens de moederkerk van de twee andere parochiekerken in De Panne. Jarenlang had de torenhaan weer en wind getrotseerd, en daardoor was hij al zijn staart kwijtgespeeld. Toch hield hij dapper stand, maar hij leed zo erg aan de corrosieziekte dat hij uiteindelijk in stukken en brokken van de torenspits naar beneden donderde. Een parochiekerk zonder haan, dat kon niet blijven duren, want niet alleen het kruis, maar ook de haan heeft een symbolische betekenis. In het evangelie verwijst hij naar de verloochening van Christus door Petrus. Toen kraaide de haan drie maal... en zo werd hij het symbool van waakzaamheid en boete. De kerkgemeenschap en het kerkbestuur waren het er roerend over eens dat hun parochiekerk dringend een nieuwe haan moest krijgen. Op 14 januari 2018 hield priester Stephan Houtman de pasgeboren haan boven de doopvont. Dat ging gepaard met een officiële ceremonie, waarbij een nietsvermoedende Guido Hoste werd uitgenodigd. Guido werd dat jaar ook in de bloemetjes gezet omdat hij 50 jaar lang trouw elke misviering opluisterde als organist. Als eerbetoon was er stiekem achter zijn rug beslist om de nieuwe haan de naam 'Guido' te geven. Luc Sillis, voorzitter van de kerkraad van de kerkfabriek van Sint-Audomarus, had voor de gelegenheid een passend verhaal voorbereid: "We vroegen ons af waarom er op onze kerktorens een haan staat... Bij onze Protestantse collega's staan er zwaantjes of huisjes op, soms zelfs een vis of walvis. In Vlaanderen is de trotse haan op de torenspits het symbool van waakzaamheid. Ook onze haan zal waken over de kerk en over heel Adinkerke. Met zijn kleurrijke pluimentooi is de haan ook een mooi dier. Zoals bij alle dieren zijn de mannetjes mooier dan de vrouwtjes... Bij de mensen is dit meestal andersom. De haan staat ook symbool voor sterkte en kracht. Hij houdt zich strak, recht tegen de wind in, maar hij is ook wendbaar en past zich aan elke veranderende situatie snel aan. Iedereen heeft recht op een naam, ook onze huisdieren. Als eerbetoon aan Guido Hoste, dopen we onze torenhaan Guido."De aanwezigen op de viering schreven hun naam op de haan, naast vier symbolische stippen, die verwijzen naar de actie 'Stip It' tegen pesten. Het is een oproep om niemand uit te sluiten, om niemand in een negatief daglicht te plaatsen.Haan Guido heeft echter niet lang op de torenspits gestaan. Het kruis van de kerktoren begon over te hellen. De gespecialiseerde restauratiefirma G. Bosch uit Zedelgem stelde vast dat de torenconstructie in slechte staat was. "De poten van het kruis bleken door insijpelend water zwaar verroest" zegt specialist Bjorn Verfaillie. "We hebben dus eerst torenkruis en -spits hersteld en nu werd de haan weer naar boven gehesen."