Die zorg voor de grote groep Tordale-cliënten is en blijft de rode draad. Zorg dragen voor zij die zorg nodig hebben. Tordale is met Torhout en de omliggende gemeenten vergroeid geraakt. En dus is feesten met de buurt de aangewezen weg om het halve-eeuwfeest in de verf te zetten.
...