De cliënten van het Atelier Ambacht zijn eind april vanuit de vertrouwde Industrielaan verhuisd naar de vroegere feestzaal in de Ganzevijverstraat aan de achterzijde van het station. Ze maken er deel uit van de vernieuwde werking van wat voortaan dagondersteuning op maat zal heten. Er zijn om en bij de 80 cliënten bij betrokken, bijgestaan door acht begeleiders-coaches, een huisbegeleider, een teamcoach en een groep vrijwilligers. Elke dag zullen er 45 à 50 cliënten aan de slag zijn. Er werd geopteerd om in de nieuwe constellatie met twee zogenoemde basisgroepen en een of meerdere flexgroepen te werken. Het is de bedoeling op die manier nog meer te vertrekken vanuit de individuele vragen en behoeften van de Tordal...

De cliënten van het Atelier Ambacht zijn eind april vanuit de vertrouwde Industrielaan verhuisd naar de vroegere feestzaal in de Ganzevijverstraat aan de achterzijde van het station. Ze maken er deel uit van de vernieuwde werking van wat voortaan dagondersteuning op maat zal heten. Er zijn om en bij de 80 cliënten bij betrokken, bijgestaan door acht begeleiders-coaches, een huisbegeleider, een teamcoach en een groep vrijwilligers. Elke dag zullen er 45 à 50 cliënten aan de slag zijn. Er werd geopteerd om in de nieuwe constellatie met twee zogenoemde basisgroepen en een of meerdere flexgroepen te werken. Het is de bedoeling op die manier nog meer te vertrekken vanuit de individuele vragen en behoeften van de Tordale-cliënten.Algemeen directeur Evy De Geytere van Tordale en hoofdcoördinator Lara Vankeirsbilck van de nieuwe dagondersteuning zijn tevreden met de komst naar 't Bourgondisch Hof. Het passend inrichten van de zaal heeft flink wat werk en moeite gekost, maar het resultaat oogt mooi. Bij de opening van de accommodatie werden de cliënten getrakteerd op frietjes en toonden ze zich al even enthousiast als hun begeleiders."We richten ons in de basiswerking op taken die constant voorhanden zijn", legt Lara Vankeirsbilck uit. "Ik denk aan industrieel werk - meestal montage-opdrachten - maar ook schilderwerk, houtbewerking, computertaken en knutselen. In de flexgroepen proberen we meer tegemoet te komen aan afwisseling voor de cliënten, afhankelijk van hun vragen en uiteraard rekening houdend met de haalbaarheid, de beschikbare talenten van de begeleiders en vrijwilligers en de afspraken met externen. We willen bijvoorbeeld helpen in scholen: van tafels dekken tot speelgoed afwassen en de speelplaats vegen. Ook gaan we met cliënten aan de slag in het sorteercentrum van De Kringwinkel in Ingelmunster en houden elke woensdagmorgen het lokale jeugdhuis De Troubadour open. Voorts repeteren we met een eigen muziekgroep, bakken allerlei lekkers en stellen pakketten samen voor de voedselbank." "Onze dagondersteuning is niet enkel op maat van de cliënt, maar ook op maat van de buurt", vult directeur Evy De Geytere aan. "We zetten de deuren van 't Bourgondisch Hof open voor de buren, waardoor we de inclusie voor onze cliënten heel tastbaar maken."De nieuwe dagondersteuning heet De Travo's. Het gebouw heeft ten opzicht van de panden aan de Industrielaan tal van voordelen. "Het bevindt zich centraler in Torhout, het is vlot toegankelijk en er is een hechtere samenwerking met de mobiele diensten Jobbureau en Inclusief Wonen op dezelfde site mogelijk", vervolgt Lara. "Het veranderingsproces reikt evenwel veel verder dan een nieuw onderdak. Het gaat om een omwenteling op tal van vlakken. Ik kan niet genoeg beklemtonen dat we met dit project inzetten op meer diversiteit, verbreding en inclusie. Noem het gerust een positieve kijk op de toekomst.""We bouwen een basiswerking uit met een ruim en vraaggericht aanbod", vult Evy De Geytere aan. "De werking is autismevriendelijk en richt zich op cliënten met een hoge ondersteuningsnood. De ruimte in 't Bourgondisch Hof is gestructureerd en biedt zowel plaats om te werken als om te ontspannen. We zetten sowieso sterk in op inclusie. We maken 't Bourgondisch Hof toegankelijk voor externen en dit op een laagdrempelige manier. We willen zorgen voor een aanbod dat zowel cliënten als bezoekers aantrekt. Tegelijkertijd creëren we een doorstroming naar werkeilanden en zelfstandig werken en zetten we trajecten op voor cliënten om extern aan de slag te gaan. Kortom: dag-ondersteuning De Travo's is van begin tot einde wat we willen."