Tom Vandenkendelaere (35) kan je gerust als een politiek dier omschrijven. Hij startte zijn carrière als voorzitter van de nationale afdeling van Jong CD&V en werd in 2014 Europees parlementslid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 werd hij tot gemeenteraadslid verkozen, maar een jaar later kreeg Tom de kans om Nathalie Muylle als schepen te vervangen.
...

Tom Vandenkendelaere (35) kan je gerust als een politiek dier omschrijven. Hij startte zijn carrière als voorzitter van de nationale afdeling van Jong CD&V en werd in 2014 Europees parlementslid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 werd hij tot gemeenteraadslid verkozen, maar een jaar later kreeg Tom de kans om Nathalie Muylle als schepen te vervangen.Zij werd toen federaal minister in de toenmalige regering van lopende zaken en Tom kreeg een stevig pakket bevoegdheden toegeschoven: stadsontwikkeling, onderwijs, patrimonium, wijkhuizen en omgevingsvergunningen. In januari 2021 zou hij ook effectief als vaste schepen aangesteld worden, maar aan dit politieke verhaal komt nu vroegtijdig een einde: op 1 januari 2021 start Tom als de nieuwe ceo van Belgapom, de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelsector.Een stevige carrièreswitch. Hoe kan je die verklaren?"Romain Cools, de huidige ceo van Belgapom, gaat na dertig jaar met pensioen. Ik werd gecontacteerd en ben het gesprek in alle openheid aangegaan. Tijdens mijn periode als Europees parlementslid heb ik me fors ingezet voor de landbouwsector en vanuit die hoedanigheid kwam ik toen al regelmatig in contact met de organisatie. Tijdens de selectieprocedure bleek snel dat ik de geknipte man was voor de job, maar ik zou ook een lastige keuze moeten maken: de combinatie met een actief politiek mandaat als schepen bleek onhaalbaar."Hoe moeilijk was het om de knoop door te hakken?"Allerminst eenvoudig, moet ik toegeven. Ik heb acht bijzonder boeiende jaren achter de rug en mijn rol als schepen ligt me erg goed. Ik heb erg veel bijgeleerd en kon een pak mooie projecten mee helpen opstarten. Denk maar aan het dossier rond het nieuwe stadhuis. Maar ik blijf na Nieuwjaar wel aan boord als gemeenteraadslid. Zo is de betrokkenheid gegarandeerd, maar mee aan het roer van het schip staan, wordt na december praktisch onmogelijk."Hoe reageerde de rest van het schepencollege op jouw beslissing?"Ze waren blij voor mij, maar tegelijk ook verrast. Niemand had verwacht dat ik het schip nu al zou verlaten. Ik trouwens ook niet. Ik was er ook zelf van overtuigd dat ik tot mijn pensioen in de (Roeselaarse) politiek actief zou blijven, maar een dergelijke kans kón ik gewoon niet naast me neerleggen. Het biedt me als papa met een jong gezin ook de nodige zekerheid. Als politicus hang je af van verkiezingen om je werk voort te kunnen zetten."31 december wordt je laatste dag als schepen. Hoe zal die aanvoelen?"Vreemd. Dat weet ik nu al. Maar tot die dag blijf ik me voor de volle honderd procent voor Roeselare inzetten. Er ligt nog veel werk op de plank: de vernieuwing van ons stadhuis, in september de heropstart van het stedelijk onderwijs, de lancering van een kwaliteitskamer voor alles wat met stadsontwikkeling te maken heeft... Tot eind dit jaar ligt mijn focus helemaal op wat deze stad nodig heeft."Wat blijft je bij uit je periode als schepen?"De immense dynamiek die in deze stad hangt. Roeselare leeft en kent maar één weg: vooruit. Ik ben destijds op een TGV op toerental gesprongen en de trein is alleen maar harder gaan rijden. Hier wordt gewerkt en ondernomen dat het een lieve lust is en de coronacrisis bewees ook dat Roeselarenaars enorm veerkrachtig zijn. Daar ben ik trots op."Als schepen kan je elke dag stenen verleggen. Zal je dat niet missen?"Ongetwijfeld, maar in het leven moet je keuzes durven maken. Ik heb lang over deze overstap getwijfeld en veel mensen geconsulteerd, mijn vrouw Marlies in de eerste plaats. Ik krijg een erg mooie uitdaging in de plaats. Als ceo van Belgapom is het mijn taak om de belangen van de volledige Belgische aardappelsector te behartigen, zowel op vlak van handel als verwerking. Met als finale doelstelling: onze aardappelproducten op zoveel mogelijk borden ter wereld laten belanden. Het product is hét uithangbord van de Belgische agrovoedingssector. Daar zet ik me met plezier voor in."Als ceo zal je regelmatig met de politiek in aanraking komen. Is je ervaring een troef?"Zonder meer. Ik zal vaak met beleidsmakers moeten overleggen en ik weet hoe de politieke wereld in elkaar zit. Mijn netwerk en ervaring zullen zeker van pas komen."Zien we Tom Vandenkendelaere ooit terug als politieke beleidsmaker?"Dat is momenteel niet aan de orde. Na acht bewogen jaren is het goed om wat afstand te kunnen nemen en de politiek op een andere manier te bekijken. Ik zie wel wat er later op me afkomt, maar vanaf 1 januari 2021 ligt mijn focus helemaal op Belgapom. Ik laat de politieke wereld en het Roeselaarse stadhuis wel niet los. Waar ik me ook ter wereld zal bevinden, ik blijf het op de voet volgen. En als mijn collega-politici mijn raad nodig hebben, hoeven ze maar te bellen."Tot slot: heb je nog een boodschap voor de Roeselarenaar?"Dat ze tevreden en preus mogen zijn op hun mooie stad. Een plek in volle evolutie en een prachtige plek om er te wonen. Roeselare zal voor mij altijd als thuiskomen aanvoelen."