Naar verluidt zijn bepaalde Ingelmunsternaren niet gelukkig met het feit dat de locatie aan café Fagot de naam Labadouxplein zou krijgen. Binnen het schepencollege zou daar blijkbaar ook onenigheid over zijn ontstaan, maar dat werd ontkend door diverse schepenen. We informeerden bij Labadoux-festivalorganisator Carl Windels. "Een tijd geleden namen we met Labadoux kennis van de overweging om het nieuwe plein aan de nieuwe centrumbrug in opbouw te benoemen als het Labadouxplein", stelt hij.

"Labadoux heeft hieromtrent een duidelijke bezorgdheid - en dat staat niet gelijk met een klacht - geuit dat dit voor heel wat verwarring kan zorgen met het terrein aan de Trakelweg, waar jaarlijks ons festival plaatsvindt. Zowel voor bezoekers, artiesten als leveranciers die naar het Labadoux Festival afzakken, kan dit verwarrend zijn. Hetzelfde geldt ook voor mensen die naar het nieuwe plein aan de centrumbrug moeten komen, maar verkeerd arriveren aan het terrein aan de Wantebrug."

Één bezwaar

Schepen van cultuur Enigo Vandendriessche (SP.A): "Als bevoegde schepen heb ik tijdens degemeenteraad van 23 oktober voorgesteld om het plein de naam Labadouxplein te geven. De cultuurraad gaf een gunstig advies. Na de voorlopige goedkeuring kwam er een openbaar onderzoek van 30 dagen. Tijdens die periode kwam er één bezwaar binnen. Dat werd besproken in het schepencollege van 26 november. Het schepencollege heeft unaniem beslist om het bezwaar in te willigen en een van de collega's van de coalitiepartner De Brug/N-VA/Open VLD deed de suggestie om het plein het Driebruggenplein te noemen."

Carl Windels (Labadoux) "Zowel voor de bezoekers van ons festival als voor mensen die het nieuwe plein willen vinden, zou een Labadouxplein voor flink wat verwarring zorgen"

"Ik kreeg de opdracht van het college om met dit nieuwe voorstel naar de cultuurraad te trekken. Op maandag 3 december heb ik dat opnieuw voorgelegd en het advies was weer gunstig. Verder heb ik er binnen het schepencollege op aangedrongen om de procedure correct uit te voeren, gezien de gevoeligheid van het dossier."

Gemiste kans

RaadslidJean-Pierre Deven (De Brug/N-VA/Open VLD), die eveneens eigenaar is van café Fagot én stichter van het Labadoux Festival reageert eerder ontgoocheld: "Ik was oprecht vereerd met het idee van het Labadouxplein. Dertig jaar geleden is op die plaats alles begonnen. Het zou een mooie verwijzing zijn geweest naar the early days, momenten waar heel veel Ingelmunsternaren nog mooie herinneringen aan hebben. Wie mij kent, weet dat ik de man van het compromis ben. Moeilijk doen om moeilijk te doen, ligt niet in mijn aard. Maar het is bovenal heel erg jammer dat de huidige mensen achter het festival Ingelmunster en de vele fans van het eerste uur dit plein deze mooie naam niet gunnen. Een gemiste kans. Ik begrijp echter niet waarom de keuze van die naam plots al die aandacht krijgt. Inhoudelijk gaat het toch niet over een thema als het migratiepact van Marrakesh? Het gezond verstand zal het uitwijzen."

Burgemeester Kurt Windels: "Jammer dat de huidige organisatie van Labadoux deze naam niet wil. Het zou een mooi eerbetoon zijn"

BurgemeesterKurt Windels (De Brug/N-VA/Open VLD): "Wij blijven er bij dat het Labadouxplein een authentieke en toepasselijke naam zou zijn. Het initieel voorstel blijft onze voorkeur genieten. Jammer genoeg stellen we vast dat de huidige organisatie van het Labadoux Festival die naam niet wil. Het leek ons een mooi eerbetoon aan het prachtige festival, gekoppeld aan de grond waar het allemaal begon. De naam Labadoux is trouwens een creatie van stichter Jean-Pierre Deven en huidig uitbater van het aangrenzend café Fagot. Wij zijn evenwel een partij die er niet van houdt om de zaak op de spits te drijven, hoe spijtig we hun standpunt ook vinden. Een mogelijk alternatief was het Driebruggenplein. Als partij zijn we evenwel van oordeel dat dit geen goeie naam is. Samen met de gemeentelijke administratie gaan we nu op korte termijn op zoek naar een oplossing om de aangelanden een straatnaam en huisnummer te geven. We geraken hier wel uit", besluit de burgemeester.

(PADI)

Naar verluidt zijn bepaalde Ingelmunsternaren niet gelukkig met het feit dat de locatie aan café Fagot de naam Labadouxplein zou krijgen. Binnen het schepencollege zou daar blijkbaar ook onenigheid over zijn ontstaan, maar dat werd ontkend door diverse schepenen. We informeerden bij Labadoux-festivalorganisator Carl Windels. "Een tijd geleden namen we met Labadoux kennis van de overweging om het nieuwe plein aan de nieuwe centrumbrug in opbouw te benoemen als het Labadouxplein", stelt hij. "Labadoux heeft hieromtrent een duidelijke bezorgdheid - en dat staat niet gelijk met een klacht - geuit dat dit voor heel wat verwarring kan zorgen met het terrein aan de Trakelweg, waar jaarlijks ons festival plaatsvindt. Zowel voor bezoekers, artiesten als leveranciers die naar het Labadoux Festival afzakken, kan dit verwarrend zijn. Hetzelfde geldt ook voor mensen die naar het nieuwe plein aan de centrumbrug moeten komen, maar verkeerd arriveren aan het terrein aan de Wantebrug."Schepen van cultuur Enigo Vandendriessche (SP.A): "Als bevoegde schepen heb ik tijdens degemeenteraad van 23 oktober voorgesteld om het plein de naam Labadouxplein te geven. De cultuurraad gaf een gunstig advies. Na de voorlopige goedkeuring kwam er een openbaar onderzoek van 30 dagen. Tijdens die periode kwam er één bezwaar binnen. Dat werd besproken in het schepencollege van 26 november. Het schepencollege heeft unaniem beslist om het bezwaar in te willigen en een van de collega's van de coalitiepartner De Brug/N-VA/Open VLD deed de suggestie om het plein het Driebruggenplein te noemen.""Ik kreeg de opdracht van het college om met dit nieuwe voorstel naar de cultuurraad te trekken. Op maandag 3 december heb ik dat opnieuw voorgelegd en het advies was weer gunstig. Verder heb ik er binnen het schepencollege op aangedrongen om de procedure correct uit te voeren, gezien de gevoeligheid van het dossier."RaadslidJean-Pierre Deven (De Brug/N-VA/Open VLD), die eveneens eigenaar is van café Fagot én stichter van het Labadoux Festival reageert eerder ontgoocheld: "Ik was oprecht vereerd met het idee van het Labadouxplein. Dertig jaar geleden is op die plaats alles begonnen. Het zou een mooie verwijzing zijn geweest naar the early days, momenten waar heel veel Ingelmunsternaren nog mooie herinneringen aan hebben. Wie mij kent, weet dat ik de man van het compromis ben. Moeilijk doen om moeilijk te doen, ligt niet in mijn aard. Maar het is bovenal heel erg jammer dat de huidige mensen achter het festival Ingelmunster en de vele fans van het eerste uur dit plein deze mooie naam niet gunnen. Een gemiste kans. Ik begrijp echter niet waarom de keuze van die naam plots al die aandacht krijgt. Inhoudelijk gaat het toch niet over een thema als het migratiepact van Marrakesh? Het gezond verstand zal het uitwijzen."BurgemeesterKurt Windels (De Brug/N-VA/Open VLD): "Wij blijven er bij dat het Labadouxplein een authentieke en toepasselijke naam zou zijn. Het initieel voorstel blijft onze voorkeur genieten. Jammer genoeg stellen we vast dat de huidige organisatie van het Labadoux Festival die naam niet wil. Het leek ons een mooi eerbetoon aan het prachtige festival, gekoppeld aan de grond waar het allemaal begon. De naam Labadoux is trouwens een creatie van stichter Jean-Pierre Deven en huidig uitbater van het aangrenzend café Fagot. Wij zijn evenwel een partij die er niet van houdt om de zaak op de spits te drijven, hoe spijtig we hun standpunt ook vinden. Een mogelijk alternatief was het Driebruggenplein. Als partij zijn we evenwel van oordeel dat dit geen goeie naam is. Samen met de gemeentelijke administratie gaan we nu op korte termijn op zoek naar een oplossing om de aangelanden een straatnaam en huisnummer te geven. We geraken hier wel uit", besluit de burgemeester. (PADI)