"De Zombietrail heeft één grote doelstelling", vertelt woordvoerder Wouter Van Vooren. "We willen mensen samenbrengen ongeacht hun fysieke of mentale beperking, geloofsovertuiging, leeftijd of ras. De Zombietrail staat dan ook open voor zowel geoefende lopers, wandelaars, gezinnen als voor mensen met een beperking."
...