Een tachtigtal bewoners woonde vorige week de infovergadering in G. C. De Bunder bij. "Momenteel zijn we volop bezig met de opmaak van een vernieuwde versie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) . Een heel theoretische materie, maar wel iets dat heel belangrijk is voor de toekomst van onze gemeente", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Sherley Beernaert (STERK). Het huidige ruimtelijk stru...

Een tachtigtal bewoners woonde vorige week de infovergadering in G. C. De Bunder bij. "Momenteel zijn we volop bezig met de opmaak van een vernieuwde versie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) . Een heel theoretische materie, maar wel iets dat heel belangrijk is voor de toekomst van onze gemeente", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Sherley Beernaert (STERK). Het huidige ruimtelijk structuurplan is verouderd en verschillende elementen moeten er in aangepast worden. Tijdens de infovergadering kwamen negen nieuwe elementen aan bod. "Doorheen de jaren verandert er heel wat in een gemeente. Ik denk bijvoorbeeld aan het verdwijnen van het zwembad in Dadizele. Om op die site iets nieuws mogelijks te maken moet het ruimtelijk structuurplan aangepast worden."In dat nieuw ruimtelijk structuurplan zullen vooral nieuwe elementen voor Dadizele worden opgenomen. Naast de site van het zwembad neemt het gemeentebestuur ook de uitbreiding van de ambachtelijke zone onder de loep. Ook een recreatieve fietsroute langs de Heulebeke richting Ledegem maakt deel uit van het vernieuwde plan. "Een belangrijke wijziging is ook de verhuis van voetbalclub VK Dadizele en de komst van een atletiekpiste langs de Moorsledestraat, op wandelafstand van de toekomstige ontwikkelingen op de site van het Dadipark." Die veranderingen zijn nog niet voor morgen. "Voor de aankoop van de gronden is er bijvoorbeeld wel al geld voorzien binnen het meerjarenplan en ook administratief zijn we al volop bezig met de voorbereidingen op dit project. Ruimtelijk ordening is een beleidsitem met grote regelgeving en procedures die moeten doorlopen worden. Als gemeente zijn we sterk afhankelijk van hogere overheden. We moeten geduld hebben vooraleer een project daadwerkelijk kan gerealiseerd worden", aldus de schepen. Het ontwerp voor het vernieuwde structuurplan kan momenteel geraadpleegd worden via de gemeentelijke website www.moorslede.be of op het gemeentehuis in Moorslede. (BF)