Toekomst van cinema ‘t Zwart Huis wordt bepaald vanuit de Brugse cel

De uitbaters van De Coulissen laten hun plannen varen om de voormalige bioscoop ‘t Zwart Huis in de Kuipersstraat tot een hippe horecazaak om te bouwen. De werkzaamheden daarvoor blijken te groot en te duur waardoor het project niet langer haalbaar blijkt. Intussen legt de eigenaar van het pand, de voor verkrachting veroordeelde notaris Bruno Gerin, vanuit de gevangenis contacten met potentiële nieuwe huurders…

De werkgroep ‘De Stadsrepubliek’ geeft aan dat ‘t Zwart Huis een interessante locatie is maar het budgettair plaatje is volgens hen ‘niet evident’. © Davy Coghe

Is er nog een toekomst voor het nu al enkele jaren leegstaande pand ‘t Zwart Huis in de Kuipersstraat? Voorlopig ziet het er alleszins niet goed uit voor wat een van de oudste gebouwen van de stad is. Voormalig eigenaar Patrick De Clerck baatte er jarenlang cinema Liberty uit. De laatste jaren van de exploitatie was dat enkel nog voor wat weekendvoorstellingen en gelegenheidsprojecten.

In het najaar van 2017 hield hij het helemaal voor bekeken. De Clerck had het gebouw dan al enige tijd doorverkocht. In datzelfde jaar toonde het team dat het bekende danscafé De Coulissen – vlakbij ‘t Zwart Huis overigens – uitbaat, interesse om een nieuw project te realiseren in het pand.

Twee jaar huurgeld

Joeri Van Den Bosch, Pieter Kyndt en Pieter Buysse van De Coulissen wilden er een hippe horecazaak starten die zou mikken op een iets ouder publiek dan De Coulissen. Geen kleine onderneming, want alleen al het afbreken van de zitjes in de cinemazaal, die op een betonnen constructie rusten, zou een bijzonder arbeidsintensief werk zijn. Maar daar komt uiteindelijk niets van in huis. Het team van De Coulissen heeft de plannen definitief opgeborgen. Geen eenvoudige beslissing, gezien ze al een kleine twee jaar huurgeld hadden betaald.

“Het is jammer maar ja, ondernemen is risico’s durven nemen”, zucht Pieter Buysse. “We hebben altijd in nauw contact met de stadsdiensten gewerkt in de voorbereiding van het project. Daardoor bleek dat er bepaalde onderzoeken zouden moeten gebeuren, onder meer naar de staat van de riolering. Die riolering zou grondig moeten aangepakt worden. Enerzijds is het een historisch pand, wat aanpassingen niet evident maakt en anderzijds was er ook wel érg veel werk aan om het te kunnen exploiteren op een verantwoorde, comfortabele en veilige manier. De werken vergden een té grote investering.”

De eigenaar van het pand gaat nu op zoek naar nieuwe geïnteresseerden om het pand te huren en er een nieuwe invulling aan te geven. Maar evident is dat niet want de eigenaar, de Brugse notaris Bruno Gerin, zit momenteel een gevangenisstraf uit… De man werd veroordeeld voor het op 17 juni 2010 brutaal verkrachten van een 19-jarig meisje in een B&B in Oostkamp. Pas in juni 2015 – het meisje herinnerde zich door de traumatische ervaring aanvankelijk niets meer van de feiten wees het slachtoffer onder hypnose toch Bruno Gerin aan als de dader. Hij werd daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar.

Notaris Bruno Gerin werd veroordeeld tot een 9-jarige gevangenisstraf voor het verkrachten van een 19-jarig meisje.
Notaris Bruno Gerin werd veroordeeld tot een 9-jarige gevangenisstraf voor het verkrachten van een 19-jarig meisje.© Afr

De voormalige notaris tekende nog cassatieberoep aan tegen zijn veroordeling maar het beroep werd verworpen waardoor de gevangenisstraf uitvoerbaar werd. Begin februari 2018 werd de man in de wagen door de politie klemgereden en in de boeien geslagen.

Telefoontje uit de cel?

Nu het project met De Coulissen is afgevoerd en het huurcontract is afgelopen, is hij dus op zoek naar nieuwe huurders. Daarvoor legde hij naar alle waarschijnlijkheid vanuit de gevangenis telefonische contacten. Dat klinkt bijzonder vreemd maar volgens meester Jo Muylle, de advocaat die hem verdedigde, is dat niet zo uitzonderlijk.

Het is zeker mogelijk dat Bruno Gerin telefoneert vanuit de gevangenis

“Wij hebben Bruno Gerin bijgestaan tijdens het cassatieberoep en later ook nog bij het Europees Hof voor de rechten van de mens. Ook bij dit laatste hof werd hij in het ongelijk gesteld waardoor alle beroepsmogelijkheden nu uitgeput zijn. Of de gewezen notaris effectief vanuit de gevangenis belde om zijn zaken te behartigen, dat kan ik niet bevestigen. Ons laatste contact dateert al van een tijdje geleden. Maar het is zeker mogelijk dat hij telefoneert vanuit de gevangenis. Vroeger en in oudere gevangenissen moesten gedetineerden daarvoor naar een afzonderlijke ruimte gaan. Maar in moderne gevangenissen komt het vaak voor dat er telefoontoestellen in de cellen zelf aanwezig zijn. Er moet uiteraard wel toestemming gevraagd worden en er zijn zeker beperkingen maar er kan dus getelefoneerd worden.”

Budgettair niet evident

De gewezen notaris zou enkele weken geleden getelefoneerd hebben met iemand die drie jaar geleden met een werkgroep binnen het door Brugge ondersteunde burgerparticipatieproject ‘De Toekomst van Brugge’ op zoek ging naar een nieuwe invulling voor ‘t Zwart Huis. De vraag van de notaris kwam op die manier ook bij de werkgroep ‘De Stadsrepubliek’, een werking van vzw De Korrelatie, vooral bekend van de uitbating van De Republiek. ‘De Stadsrepubliek’ werkt met steun van de Stad Brugge aan een breed cultureel project dat de omgeving tussen stadsschouwburg, Biekorf en De Republiek nog meer moet ontwikkelen als creatief, cultureel stadskwartier.

Daar laat men verstaan dat er van een concreet dossier zeker nog geen sprake is. De locatie en het pand zelf worden wel interessant bevonden maar het kostenplaatje blijkt niet evident. Er zou momenteel alvast geen budget zijn. Een mooie toekomst voor ‘t Zwart Huis is dus nog helemaal niet verzekerd. Eigenaar Bruno Gerin liet overigens vanuit de gevangenis weten dat hij onschuldig opgesloten zit…


Schepen Blontrock: “Niet op de hoogte van recente contacten”

Schepen van cultuur Nico Blontrock zegt niet op de hoogte te zijn van de telefonische contacten van gewezen notaris Bruno Gerin vanuit de gevangenis. “In de vorige legislatuur, toen die eerste contacten met de mensen van De Toekomst van Brugge zijn gelegd, maakte ik nog geen deel uit van het college. En ik ben ook niet op de hoogte van de recente contacten. Op zich valt dit ook niet onder mijn bevoegdheid. Niet in deze fase”, zegt Nico Blontrock. “Het lijkt me wel een interessante piste om te bekijken of en in welke vorm dit pand op een of andere manier deel kan uitmaken van het stadsvernieuwingsproject. Maar voor alle duidelijkheid: een concreet dossier daarover is er op dit moment niet. Als er groepen of organisaties zijn die in dit pand een werking willen ontwikkelen, dan zal het zaak zijn om dit in de eerste plaats te bespreken met de eigenaar. Al begrijp ik wel dat dit momenteel niet zo evident is…” (PDV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.